A

Tuettu asuminen

SOKU_Wärttinä3

Tuettu asuminen on asumisvaihtoehto henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea asumiseensa ja asunnon järjestämiseen. Valtaosa tukiasunnoista on päihteettömiä ja ne on tarkoitettu mielenterveys- ja/tai päihdeongelmaisille henkilöille. Tukiasumisessa asukkaille tehdään normaali vuokrasopimus ja sen lisäksi päätös asumispalveluiden myöntämisestä. Tarvittavan tuen sisältöä pohditaan yhdessä työntekijän kanssa. Tukiasuntojen mahdollisuudesta saa tietoa sosiaalitoimistosta sosiaalityöntekijältä ja -ohjaajalta sekä mielenterveys- ja päihdetyön yksikön työntekijöiltä.