A

Omaishoitajan tueksi

Omaishoitajan on tärkeää huolehtia itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan riippumatta siitä onko hoidossa kyse virallistetusta sopimusomaishoidosta tai epävirallisemmasta läheiselle annetusta avusta, hoivasta ja huolenpidosta.

Omaishoitajille löytyy runsaasti hyvinvointia ja virkistystä tukevaa toimintaa kaupungin yleisten vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden sekä paikallisten yhdistysten tarjonnasta.

Myllytien toimintakeskuksessa sijaitseva Omaishoitokeskus tukee osaltaan omalla tarjonnallaan omaishoitajien mahdollisuuksia edistää omaa hyvinvointiaan.  Omaishoitokeskuksessa on mahdollista kokoontua myös omaehtoisesti tai yhdistysten järjestämän toiminnan puitteissa. Omaishoitokeskuksen ammatilliset tukipalvelut on suunnattu ensisijaisesti omaishoidon tuen piirissä oleville omaishoitajille.

Tilapäinen hoitoapu

Omaishoitajan on mahdollista saada tilapäistä hoitoapua esimerkiksi asioinnin tai virkistyksen ajaksi. Ikääntyneille suunnattua ryhmämuotoista hoitopalvelua voidaan järjestää tarpeen mukaan omaishoitokeskuksessa. Hoitoapu voidaan järjestää myös hoidettavan kotiin. Omaishoidon tilapäinen hoitoapu kotikäynteinä on maksullista. Yhteydenotot omaishoidon lähihoitajat Maria Saarinen p.040 315 2622 ja Arja Hännikäinen p. 040 315 3314.

Hoitotyön ohjaus ja neuvonta

Omaishoitokeskuksessa järjestetään kaksi kertaa vuodessa uusille omaishoitajille suunnattu valmennuskurssi. Ryhmämuotoinen valmennus koostuu kolmesta iltapäivästä, joiden teemat käsittelevät monipuolisesti omaishoitoon liittyviä kysymyksiä ja vahvistavat omaishoitajan valmiuksia toimia tehtävässään. Uudet omaishoitajat saavat kutsun valmennukseen omaishoidon palveluohjaajalta. Ryhmän koko on enintään 10 hoitajaa. Lisätiedot p. 040 315 3581.

Omaishoitajat saavat hoitotyöhön liittyvää ohjausta palveluohjaajilta ja omaishoidon lähihoitajilta. Omaishoidon lähihoitajat voivat neuvoa ja opastaa hoidollisissa asioissa myös kotikäynneillä.

Kotona asumisen tukipalvelut

Omaishoidon tueksi voidaan järjestää samanlaisia kotona asumista tukevia palveluita kuin muillekin kuntalaisille. Omaishoitajien on lisäksi mahdollista hakea palveluseteliä kotiasumisen tukipalveluihin. Palveluseteli on tarkoitettu omaishoitajille, joiden on oman toimintakykynsä vuoksi vaikeaa suoriutua joistain arkisista tehtävistä. Tukipalvelusetelillä voi hankkia esimerkiksi siivous, talonmies-, ruuanlaitto- tai asiointiapua. Palvelusetelin arvo on 20€ kuukaudessa. Palveluseteleitä haetaan omaishoidon palveluohjaajilta lomakkeella (pdf). Tukipalveluita on mahdollista hankkia myös kotitalousvähennystä käyttäen.

Vertaistoimintaa omaishoitajille

Omaishoitajien iltapäiväryhmä kokoontuu Omaishoitokeskuksessa (Myllytien toimintakeskus, 3. kerros) torstaisin klo 12.30-14.30. Ryhmä on avoin ja maksuton. Omaishoitaja voi tulla ryhmään joko yksin tai omaishoidettavan kanssa. Omaishoidettaville järjestetään omaishoitajien ryhmän aikana omaa toimintaa. Omaishoidettavien ryhmään tulee ilmoittautua etukäteen: puh.040 315 2622 tai 040 315 3314. Omaishoitajien ryhmä syksy 2018

Erityislasten ja -nuorten vanhemmille vertaistukitoimintaa järjestää Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja läheiset ry:n OmaisOiva. Syyskaudella 2018 vertaisryhmä kokoontuu sunnuntaisin 12.8., 16.9., 14.10., 18.11., 16.12. klo 15-17 Perhekeskus Maahisessa osoitteessa Naavatie 1, Järvenpää. Ryhmässä on mahdollista kohdata toisia vanhempia sekä jakaa ajatuksia ja kokemuksia. Vertaisryhmä on maksuton eikä sinne tarvitse ilmoittautua etukäteen. Ryhmää ohjaavat vertaisohjaajat.  

Omaishoitajille järjestetään vuosittain virkistystapahtumia yhdessä seurakunnan, yhdistysten ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Asiakkaita tiedotetaan tulevista tapahtumista asiakaskirjeissä ja nettisivujen Ajankohtaista omaishoidossa -osiossa.

Omaishoitajien terveystarkastukset

Omaishoitajan on tärkeää huolehtia omasta hyvivnoinnistaan ja tervedentilastaan. Tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen on saatavissa kaikille kuntalaisille suunnattujen palvelujen kautta sekä omaishoitokeskuksesta koordinoitavin tukipalveluin. Omaishoitajilla on mahdollisuus hakeutua myös hyvinvointi- ja terveystarkastukseen osana Järvenpään kaupungin terveyspalveluita. Omaishoitajien terveystarkastus toteutetaan lähtökohtaisesti sähköisenä palveluna, jonka perusteella omaishoitaja voi osallistua myös erilaisiin sähköisiin valmennusohjelmiin. Tarvittaessa hyvinvointi- ja terveystarkastusta varten voi varata myös vastaanottoajan terveyskeskuksen ajanvarauksesta ma-pe klo 8-15 puh. 09 27193666.

Duodecimin sähköiseen terveystarkastukseen pääsette tästä.