A

Tupalantien kulma tontit 137-16, 24 ja 25

Tupalantien kulma net

Järvenpään keskustan moderni kaupunkikuva täydentyy tornitalolla

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia asuin- ja liikerakennusten sekä pysäköintilaitoksen rakentamiseen Tupalantien ja kävelykadun kulmatontilla sekä Tupalantien varressa nykyisellä pysäköintialueella (tontit 137-16, 24 ja 25).

Yhteyshenkilöt:
Kaavoitusinsinööri Åsa Graeffe
Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kaavatunnus: 010096

 0_LAINVOIMAINEN

Voimaantulokuulutus

0_HYVÄKSYTTY

Kaavamuutos on hyväksytty KV 10.11.2014 § 71.

Asemakaavakartta
Kaavaselostus
Rakennustapaohje
Tonttikorkokartta

EHDOTUSVAIHE 

Kortteliratkaisua ja rakennusten korkeuksia on täsmennetty siten, että Tupalantien ja Kyläkujan kulmaan voidaan rakentaa 18-kerroksinen asuintorni. Kyläkujan varteen tulee toinen, kahdeksankerroksinen asuinrakennus, ja Kävelykadun varteen kuusikerroksinen asuin- ja liikerakennus. Autopaikat sijoitetaan pysäköintitaloon.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 19.5.-17.6.2014.

Kuulutus

Asemakaavakartta
Asemakaavan selostus
Viitesuunnitelmat
Rakentamistapaohje
Tonttikorkokartta

VALMISTELUVAIHE

Tupalantien ja kävelykadun kulmatontille suunnitellaan asuin- ja liikerakennuksia. Niitä palveleva pysäköintitalo suunnitellaan Tupalantien varteen. Kävelykadun puolelle tulee katujulkisivua täydentävä kerrostalo, jonka katutasossa on liiketilaa. Toiseen kerrokseen voidaan sijoittaa toimistoja tai asuntoja. Tupalantien puolelle on suunnitteilla 15-kerroksinen asuintorni sekä Kyläkujan varteen toinen, kahdeksankerroksinen asuinrakennus.

Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 22.5.-20.6.2012.

Asemakaavaluonnos 
Viitesuunnitelmat, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy 14.5.2012
Näkymä Perhelän suunnasta 
Kaupunkikuvallinen selvitys, Arkkitehtiryhmä A6 Oy

ALOITUSVAIHE

Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille 7.3.2012.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Voimassa oleva asemakaava