A

Turvallisuus ja oikeus

Kaupunki edistää turvallisuutta muun muassa huomioimalla turvallisuusnäkökohdat eri toimenpiteiden suunnittelussa ja toimeenpanossa, kaupunginvaltuuston 10.4.2014 hyväksymän Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2014-2017 mukaisesti. Kaupunki osaltaan vastaa myös kaupungin valmiussuunnittelusta ja eri yksiköiden pelastussuunnitelmista. Vastuu turvallisuudesta kuuluu kuitenkin meille kaikille: jokainen voi parantaa omalla käytöksellään turvallisuutta kotonaan, lähiympäristössään ja liikenteessä.  

Automaattisesta poikkeustilannetiedotteesta lisätietoa kriisi- ja poikkeustilanteissa

Järvenpään kaupungilla on käytössä puhelinpalveluna toimiva automaattinen poikkeustilannetiedote. Tiedotteeseen nauhoitetaan kriisi- tai poikkeustilanteissa toimintaohjeita tai muuta tarvittavaa lisätietoa käsillä olevasta tilanteesta. Poikkeustilannetiedote toimii vaihtoehtoisena tiedotuskanavana verkkosivuille ja saman tiedon saa myös aina verkkosivuilta.

Automaattinen poikkeustilannetiedote puh. 020 690 114

Oikeus- ja asiamiesapua sekä neuvontaa

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto ostaa Tuusulan kunnalta kaikki edunvalvonta-alueellaan tarvittavat yleisen edunvalvojan palvelut. Tuusulan kunta tuottaa nämä palvelut Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kuntien asukkaille. Muut palvelut tuotetaan kuntayhteistoimintana siten, että Järvenpään ja Keravan kaupungit tilaavat palvelut Tuusulan kunnalta.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikössä tuotetaan seuraavia palveluja:

Yksikkö toimii Tuusulan kunnan organisaation osana.

Potilas- ja sosiaaliasiamiespalveluista lisätietoa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sivuilta.