A

Turvallisuussuunnitelma 2011–2012

Järvenpäässä laajassa yhteistyössä työstetty turvallisuussuunnitelma valmistui vuodenvaihteessa 2010–2011. Arjen turvallisuuteen liittyy niin viihtyisä ja yhteisöllinen elinympäristö kuin hyvin toimiva ja oikeudenmukainen yhteiskuntakin. Turvallisuussuunnitelman lähtökohtana on ollut kuntalaisten turvallisuuden tunteen parantaminen ja turvallisuusasenteisiin vaikuttaminen. Tärkeää on myös aikaansaada konkreettisia toimenpiteitä, joilla luodaan Järvenpäähän arjen turvallisuuskulttuuria.

Turvallisuussuunnitteluun on osallistunut kaupungin asiantuntijoiden lisäksi pelastuslaitos, poliisi, seurakunta, yrittäjät sekä vanhempainverkosto. Kaupungin turvallisuussuunnittelun koordinoinnista vastasi turvallisuussuunnittelija Tony Konkola. Suunnittelussa hyödynnettiin erilaisia arjen turvallisuuteen liittyviä tutkimuksia ja asiakirjoja, kuten Valtioneuvostossa vuonna 2008 hyväksyttyä Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa sekä Järvenpään kaupungin väkivallan vähentämiseen tähdänneen pilottihankkeen materiaaleja.

Järvenpään turvallisuussuunnitelmaan valittiin kaupunkistrategian toteuttamiseen liittyvät neljä painopistealuetta:

  1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi sekä syrjäytymisen ehkäisy turvallisuusnäkökulmasta
  2. Ikääntyvien ja vajaakuntoisten turvallisuus
  3. Väkivallan ehkäisy
  4. Liikkumisen turvallisuus.

Syksyllä 2013 käynnistettiin Järvenpään arjen turvallisuuteen liittyvän turvallisuussuunnitelman päivittäminen. Lokakuussa 2013 kartoitettiin mm. verkkokyselyllä kuntalaisten arjen turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita. Päivitetty suunnitelma julkaistaan sen valmistuttua tällä sivulla.

Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma 2011-2012 (pdf 1,2 Mt)

Järvenpäässä varaudutaan myös suuronnettomuuksiin ja muihin poikkeustilanteisiin valmiussuunnittelun ja kriisiviestinnän suunnittelun avulla.