A

Turvallisuussuunnittelu

Käynnissä Arjen turvallisuussuunnitelman uudistaminen

Myös asukkaat pääsivät osallistumaan Arjen turvallisuussuunnitelman uudistamiseen kertomalla mielipiteensä arjen turvallisuuteen liittyviä asioista sähköisellä kyselyllä, jossa kysyttiin mm. kouluarvosanaa Järvenpään arjen turvallisuudelle. Kysely oli käynnissä 30.10.–14.11.2017.

Vastuu turvallisuudesta kuuluu meille kaikille

Järvenpään kaupunginvaltuuston 10.4.2014 hyväksymän Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2014-2017 yleisenä tavoitteena on kuntalaisen turvallinen arki. Jokainen järvenpääläinen on avainasemassa turvallisen arjen luomisessa ja ylläpitämisessä. Tässä tehtävässä asukkaita tukevat eri viranomaiset, järjestöt ja muut toimijat.

Kuntalaisten turvallisuuden tunnetta pyritään parantamaan toimenpiteillä, jotka kohdistuvat kotiin ja lähiympäristöön sekä kaupunkiympäristöön. Turvallisuuden tunteen parantaminen edellyttää kuntalaisten, kunnan viranomaisten sekä muiden toimijoiden yhteistyötä. Turvallisuussuunnitelmassa esitetään Järvenpään turvallisuustyön tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla pyritään tekemään Järvenpään kaupungin arki entistä turvallisemmaksi niin asukkaille, yhteisöille kuin elinkeinoelämällekin.

Kuntalaisen turvallisuus rakentuu kehistä, joita ovat kodin ja lähiympäristön turvallisuus sekä kaupunkiympäristön turvallisuus. 

Järvenpää_kaavio_160414 (2)

Järvenpään turvallissuunnitelma vuosille 2014–2017 perustuu Järvenpään Kestävän Kasvun ja hyvinvoinnin strategiaan 2014 - 2025 (kaupunkistrategia). Kaupunkistrategian ohjelmien: kuntalaisen hyvinvointi-, elinkeino- sekä kilpailukyky- ja ympäristö lisäksi kuntalaisten turvallisuutta parantavat useat kaupunkistrategialle alisteiset ohjelmat, suunnitelmat ja strategiat. Näiden tavoitteiden kautta vaikutetaan turvallisuuden paranemisen lisäksi muun muassa kuntalaisten terveyden- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen, yhdenvertaisuuteen sekä ympäristön viihtyisyyteen ja toimivuuteen.

Kaupungin turvallisuussuunnitelman valmistelua on ohjannut poikkihallinnollinen turvallisuusjohtoryhmä. Johtoryhmässä on edustus kaupungin palvelualueilta, Keski-Uudenmaan poliisi- ja pelastuslaitokselta, Järvenpään seurakunnasta, Järvenpään yrittäjät ry:stä, Vanhempainverkostosta, Setlementti Louhelasta, Mannerheimin lastensuojeluliitosta, Järvenpään eläkeläisneuvostosta ja Järvenpään vapaaseurakunta Arkista. Turvallisuussuunnitelman 2014–2017 valmistelusta on vastannut kaupungin turvallisuustyöryhmä.

Järvenpäässä varaudutaan myös suuronnettomuuksiin ja muihin poikkeustilanteisiin valmiussuunnittelun ja kriisiviestinnän suunnittelun avulla.