A

Työkyvyttömyyseläke-edellytysten selvittely

 

Työllisyysyksikössä tehtävät työkyvyttömyyseläke-edellytysten selvittelyt ja työkyvyn kartoitukset on tarkoitettu työttömille, joiden työ- ja toimintakyky on oleellisesti heikentynyt.

Asiakkaat ohjautuvat selvittelyyn pääasiassa sosiaalityön, perusterveydenhuollon ja Uudenmaan työ-ja elinkeinotoimiston kautta.

Selvittelyssä kartoitetaan asiakkaan mahdollisuudet työkyvyttömyyseläkkeeseen tai kuntoutusvaihtoehtoihin haastattelun, asiakirjoista saatavan tiedon, eri tutkimusten ja usein myös työkokeilun avulla.

Työvalmentaja toimii asiakkaan tukena koko selvittelyn ajan sekä toimii yhteyshenkilönä eri palveluiden välillä.

 

Lisätietoja: työkykyneuvoja Anne Raivisto puh. 040 315 2467, sähköposti: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Löydät meidät myös facebookista työllisyysyksikkö/Cooperin kulma. Käy tykkäämässä!