A

TYÖMARKKINAKARTOITUS 2019

Tuliko mieleesi idea tai haluatko kysyä lisää?

Vaikuttamo

Työnantajapalvelut
vaikuttamo@jarvenpaa.fi
puh. 040 315 3151

 

Kehityshankkeet

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen erityisasiantuntija
Marjo Kanninen
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
puh. 040 315 2496

 

Työnantajapalveluita voidaan Osaamis- ja työllisyyspalvelujen mielestä kehittää parhaiten yhteistyössä kaupungin työnantajien kanssa. Hyvää yhteistyötä on tehty jo pidempään ja siihen uskotaan myös jatkossa.

Kevään ja kesän aikana toteutetulla ensimmäisellä Työmarkkinakartoituksella pyrittiin selvittämään riittävätkö nykyiset työnantajapalvelumme kattamaan alueen työnantajien työllistämiseen liittyviä palvelutarpeita vai nousisiko esille aivan uudenlaisia yhteistyömalleja ja/tai palvelutoiveita.

Kartoitukseen osallistujat edustivat noin 20 % Järvenpään työpaikoista.

Teemoiksi nousivat esimerkiksi:

  • Työmarkkinat vetävät hyvin, joten osaajista ja tekijöistä on pulaa
  • Nuoret
  • Rakenneongelmat
  • Työnantajilla on toimialasta- ja yrityksen kokoluokasta johtuen erilaisia tarpeita

 Työnantajapalvelujemme kehittämisessä keskitymme jatkossa esimerkiksi näihin aiheisiin:

  • sähköisen tietopankin kehittäminen (helposti, nopeasti saatavilla materiaaleja, lyhyitä video-opastuksia 24/7)
  • jatketaan verkosto-yhteistyön ideointia ja kehittämistä
  • suunnitellaan ja kutsutaan koolle toimialakohtaisia ja/tai aihekohtaisten ideariihiä yhdessä esimerkiksi kaupungin muiden palvelu-alueiden ja/tai oppilaitosten kanssa.
  • selvitetään yhdessä oppilaitosten kanssa esille tullutta kehitysehdotusta työnantajapoolista useamman työnantajan vastuumallina oppisopimusmallin kehittämiseksi
  • ammattipajojen työnantaja-yhteyksien jatkokehittäminen

 Ohessa linkkinä Yrittäjän päivä 2019 tilaisuudessa 5.9 esitetty Työmarkkinakartoituksen yhteenveto.