A

Työssäoppimaan varhaiskasvatukseen

Ammatillisessa koulutuksessa oleva nuori voi suorittaa työssäoppimisjakson (TOP) Järvenpään kaupungin eri päiväkodeissa. Järvenpäässä kohderyhmänä syksyllä 2015 ovat erityisesti nuoriso- ja aikuisasteen opiskelijat Järvenpään Keudasta sekä Järvenpään Seurakuntaopistosta. Oppilaitos vastaa työssäoppimisen käytännön järjestelyistä ja työssäoppimisestä laaditaan kirjallinen sopimus oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Opiskelija osallistuu myös itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Hae TOP-paikkaa hyvissä ajoin ennen työssäoppimisjakson alkamista. Täydennä työssäoppimispaikan hakulomake ja lähetä se sähköisesti sähköpostin liitteenä suoraan sen päiväkodin esimiehelle, josta haet TOP-paikkaa. Ota yhteyttä esimieheen kahden päivän kuluttua hakemuksen lähettämisestä mikäli esimies ei ole ottanut sinuun yhteyttä. 

Yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa toimivat

Keuda_logo

seurakuntaopisto_logo