A

Järvenpään toimijoiden Unelmat liikeelle- vastuuviikot

Jaetut vastuuviikot Järvenpäässä Unelmien liikuntavuosi - viikkokalenteri

 

Löydä tai ilmoita oma liikuntahetkesi Järvenpään omilla unelmat liikkeelle sivustolla

"UNELMAT LIIKKEELLE" ON TAPA TOIMIA

 

Kutsu Unelmien liikuntavuoteen video

Unelmat liikkeelle on valtakunnallisesti levittäytyvä tapa toimia, joka innostaa, osallistaa, verkottaa ja rohkaisee kokeilemaan. Tavoitteena on uudella tavalla lisätä liikettä, iloa ja hyvinvointia suomalaisille - saada unelmat liikkeelle. Toimintaa juurrutetaan eri paikkakunnilla ympäri Suomea, ja sitä tehdään yhdessä. Mukana toiminnassa on järjestöjä, yhdistyksiä sekä jo 130 paikkakuntaa. Toimintaa on pohjustettu jo vuodesta 2014 sekä vuonna 2016 Unelmien liikuntapäivänä 10.5. ja syyskuussa Liikkumisen unelmakuukautena. Matka jatkuu kohti Liikkumisen unelmavuotta 2017.

unelmat liikkeelle

 Mikä on sinun liikkumisen unelma?

Tavoitteena on rohkaista ihmisiä itse miettimään, miten he haluaisivat ja voisivat lisätä liikuntaansa ja sitä kautta hyvinvointiaan. Unelmat saadaan liikkeelle, kun ihmiset itse ovat mukana ideoimassa ja innostumassa. Nyt ideoidaan ja kokeillaan keveillä ratkaisuilla, miten kukin voi lisätä liikuntaa omassa lähiympäristössään ja miten muutoksia voi tehdä yksinkertaisillakin muutoksilla.

Tehdään se yhdessä Järvenpäässä!

Tavoitteena on, että kaupungit ja kunnat ympäri Suomea ovat lisäämässä liikettä vuonna 2017 osallistamalla eri-ikäiset ja eri tavoin liikkuvat ihmiset ideoimaan, innostumaan ja kokeilemaan.

Järvenpäässä suunnitellaan innolla Unelmien liikuntavuotta 2017! Kaikki halukkaat toimijat saavat vastuuviikon, jolloin heidän toimintaansa tuodaan esille esim. maksuttomien liikuntakokeilujen avulla. Vastuuviikkosysteemi toimii yhteisöllisesti kuten muukin suunnittelu unelmavuodessa; muut toimijat tiedottavat vuorossa olevan toimijan vastuuviikkoa omille asiakkailleen - sekä asiakkaat että toimijat hyötyvät tarjonnan monipuolisuudesta ja asiantuntijuuden jakamisesta. Unelmana on saada järvenpääläiset löytämään iloa liikkumisesta!

#jäkeliikkuu #järvenpää #unelmatliikkeelle #sitäonliikkeellä

UNELMAT LIIKKEELLE - rohkeasti yhdessä video 

Kainsainvälinen unelmien liikuntapäivä 10.5 - kaikki mukaan! mainos

Järvenpää Unelmat Liikkeelle verkoston koordinaattori Anna Rantinoja anna.rantinoja@jarvenpaa.fi

 

 

   logosuomi100