A

Tilapäisen unettomuuden arvio ja hoito

Unettomuusoireet ovat tavallisia, niitä on kolmanneksella väestöstä.
Unihäiriötäkin esiintyy noin kymmenesosalla.

Unettomuus aiheuttaa kärsimystä ja ahdistusta, sekä heikentää rasituksista palautumista.
Unettomuus voi johtaa haitalliseen itselääkintään.
Pitkittyessään unettomuus altistaa haitallisille muutoksille aineenvaihdunnassa, vastustuskyvyssä, mielialassa, muisti- ja havaintotoiminnoissa,
ja se altistaa päihde- ja mielenterveyshäiriöille, sekä työkyvyn heikentymiselle

Tutustu ja kokeile tilapäisen unettomuuden oma- ja itsehoitoa.

Tilapäisen unettomuuden pitkittyessä ole yhteydessä ajanvaraukseen.

(HUS Unettomuuden hoitopolku)