A

Uni, lepo ja unettomuus

Hyvällä unella lisää onnellisuutta

Hyvällä unella on suuri merkitys ihmisen hyvinvointiin.

Hyvät yöunet antavat vireyttä päivään ja ovat toimintakyvyn perusta. Väsymyksen ja uupumuksen syitä voivat olla työuupumus, mielialan muutokset, nautintoaineet tai lääketieteelliset unihäiriöt, kuten uniapneatauti.

Unen tarve on kuitenkin yksilöllistä. Tavallisesti nukumme seitsemän tai kahdeksan tuntia yön aikana. Oikea unirytmi on tärkeää riittävän unen saamiseksi yön aikana.

Unettomuusoireen ja unihäiriöiden ensisijainen hoito on lääkkeetön.

Unettomuus

Unettomuusoireet ovat tavallisia, niitä on kolmanneksella väestöstä. Unihäiriöitäkin esiintyy noin kymmenesosalla. Unettomuus voi aiheuttaa kärsimystä ja ahdistusta, heikentää rasituksista palautumista ja johtaa haitalliseen itselääkintään.

Pitkittyessään unettomuus altistaa haitallisille muutoksille aineenvaihdunnassa, vastustuskyvyssä, mielialassa, muisti- ja havaintotoiminnoissa, ja se altistaa päihde- ja mielenterveyshäiriöille, sekä työkyvyn heikentymiselle.

Suurin osa uniongelmista aiheutuu elintavoista, joten elintaparemontti ja lääkkeettömät hoidot ovat turvallinen ja tehokas tapa hoitaa unettomuutta.

Unettomuuden arvioinnissa on hyvä pohtia seuraavia asioita

Nukkuminen aiemmissa elämänvaiheissaAiemmat hoitokeinot ja niiden vasteAjankohtainen nukkuminen ja vuorokausirytmiElämäntavat ja terveyskäyttäytyminen (nukkumistottumukset, liikunta, ravitsemus, päihteet)Muut nukkumiseen vaikuttavat tekijät (stressi, sairaudet, lääkitys, elämäntilanne- ja ympäristötekijät)

Mikäli huoli omasta tai läheisen unettomuudesta herää, tutustu oma- ja itsehoidon materiaaleihin

Unen omahoito (eOmahoitokirjasto)

Unettomuus (Terveyskirjasto)

Unettomuuden arviointiin liittyvät testit ja lomakkeet (mukaanlukien unettomuuden haitta-asteen arvio ISI)

Mielenterveystalo.fi/unettomuuden omahoito (Terveyskylä.fi)

Sähköinen terveystarkastus- ja valmennus, yhtenä osa-alueena uni

Uni ja vireys, Työterveyslaitos 

Haluaisitko nukkua paremmin -verkkokurssi (eOmahoitokirjasto)

Hyvä Uni Uniuutiset 2/2016  

Unilitto ry

Rentoutusryhmä

Unettomuuden hoidossa käytettävät rentoutusryhmät ilmoittautumislinkkeineen löytyvät tästä

Yksi ryhmä kokoontuu kerran viikossa, kolmena peräkkäisenä maanantaina.

Ryhmän maksu kuuluu univastaanoton hintaan, muille kuin univastaanottojen asiakkaille ryhmä on maksullinen.

Uni

 Haastavimmat uniongelmat kartoitetaan ajanvarauksella unihoitajan vastaanotolla (maksullinen käynti).