A

Välitystilipalvelu -tukea rahavarojen hallintaan

Määräaikaisesta välitystilipalvelusta voidaan sopia yhdessä asiakkaan kanssa silloin, kun asiakas ei erilaisista tukitoimenpiteistä huolimatta kykene hallitsemaan omaa talouttaan tai rahavarojaan.

Välitystilipalvelulla voidaan ehkäistä velkaantumista ja auttaa asiakasta jaksottamaan tulojaan koko kuukauden ajalle. Asiakkaan tulot ohjataan Aikuissosiaalityön yksikön kautta kulkevaksi ja sovitut asiakkaan laskut hoidetaan asiakkaan tuloista. Oma työntekijä laatii yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman, jota rahankäytössä toteutetaan. Tavoitteena on ohjata ja tukea asiakasta omatoimiseen ja itsenäiseen rahankäyttöön.

Tarkempaa tietoa välitystilipalvelusta saat omalta sosiaaliohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä.

Aikuissosiaalityön yhteystiedot löydät täältä.