A

Välitystilipalvelu -tukea rahavarojen hallintaan

Silloin, kun asiakas ei erilaisista tukitoimenpiteistä huolimatta kykene hallitsemaan rahavarojaan, voidaan sopia yhdessä asiakkaan kanssa määräaikaisesta välitystilipalvelusta.

Välitystilipalvelulla voidaan ehkäistä velkaantumista ja auttaa asiakasta jaksottamaan tulojaan koko kuukauden ajalle. Asiakkaan tulot ohjataan sosiaalitoimiston kautta kulkevaksi ja sovitut asiakkaan laskut hoidetaan sosiaalitoimiston maksamana asiakkaan tuloista. Yhdessä asiakkaan kanssa sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä laatii suunnitelman, jota rahankäytössä toteutetaan. Tavoitteena on ohjata ja tukea asiakasta omatoimiseen ja itsenäiseen rahankäyttöön.

Tarkempaa tietoa välitystilipalvelusta saat omalta sosiaaliohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä.

Sosiaalitoimiston etusivu ja henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä.