A

Vaaliviranomaisten yhteystietoja

Järvenpään kaupungin keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Laura Kattelmäki
Puh. 040 315 2216
PL 41, 04401 Järvenpää
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Muut vaaliviranomaiset

Yleisissä vaaleissa ylimpänä vaaliviranomaisena toimii oikeusministeriö, jolla on yleisvastuu vaalien toimittamisesta. Ministeriö koordinoi vaalien valmistelutyötä ja vastaa muiden viranomaisten ohjeistamisesta. Se myös ylläpitää ja kehittää vaalitietojärjestelmää (VAT).

https://vaalit.fi/vaaliviranomaiset/

Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskus (VRK) yhdessä maistraattien kanssa perustaa vaalien äänioikeusrekisterin sekä huolehtii äänestyspaikkarekisterin pitämisestä ja äänestysaluejaotuksen hallinnoinnista.

https://vaalit.fi/vaestorekisterikeskus-ja-maistraatit