A

Vammaisneuvosto

 VAMPO 2017 on valmis.

VAMPO 2017

Järvenpään kaupungin vammaisneuvosto aloitti toimintansa 1.1.1989 kaupunginhallituksen päätöksellä. Vammaisneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on seurata subjektiivisten oikeuksien toteutumista, edistää ja vaikuttaa vammaisten henkilöiden tarpeiden ja olosuhteiden kehittymiseen kunnan alueella. Tavoitteena on myös edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon sekä edistää tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten työhön, koulutukseen, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

 

Järvenpään vammaisneuvosto on nyt Facebookissa www.facebook.com/jarvenpaanvammaisneuvosto

 

JÄRVENPÄÄN VAMMAISNEUVOSTON KOKOONPANO KAUDELLA 2017 - 2021

Järjestöedustajat kausi 2017 - 2021 ja (varajäsenet)

Irma Saari, Keski-Uudenmaan Hengitysyhdistys (Jaana Pahkamäki)

Jaana Leinonen, Keski-Uudenmaan Kuuloyhdistys (Maarit Tallgren)

Seija Lahti, Tuusulanjärven Reuma ry (Pirkko Pessi)

Hanna Gröhn, Helsingin Epilepsiayhdistys (Sari Turunen)

Mika Väisänen, Järvenpään seudun invalidit

Marja Pelkonen (Markku Lappalainen)

Anu Lönnqvist, Omaishoitajien liitto (Niina Lindgren) 

Lautakuntien asettamat edustajat kausi 2017 - 2021

Jäsenet tarkentuvat myöhemmin kesän 2017 aikana.