A

Vammaisneuvosto

Järvenpään kaupungin vammaisneuvosto aloitti toimintansa 1.1.1989 kaupunginhallituksen päätöksellä. Vammaisneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on seurata subjektiivisten oikeuksien toteutumista, edistää ja vaikuttaa vammaisten henkilöiden tarpeiden ja olosuhteiden kehittymiseen kunnan alueella. Tavoitteena on myös edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon sekä edistää tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten työhön, koulutukseen, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

vammaisneuvosto.jarvenpaa(at)gmail.com

Järvenpään vammaisneuvosto on nyt Facebookissa www.facebook.com/jarvenpaanvammaisneuvosto

Vammaispoliittinen ohjelma 2017:
VAMPO 2017

JÄRVENPÄÄN VAMMAISNEUVOSTON KOKOONPANO KAUDELLA 2019 - 2021

Järjestöedustajat kausi 2019 - 2021 ja (varajäsenet)

  • Anu Lönnqvist, Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja läheiset ry, puheenjohtaja
  • Irma Saari, Keski-Uudenmaan Hengitysyhdistys (Jaana Pahkamäki)
  • Maarit Tallgren, Keski-Uudenmaan Kuuloyhdistys (Jaana Leinonen)
  • Seija Lahti, Tuusulanjärven Reuma ry (Pirkko Pessi)
  • Tarja Paakkinen, Uudenmaan Parkinson Yhdistys ry:n Keski-Uudenmaan Parkinson kerho (Seppo Nieminen)
  • Marja Pelkonen, Järvenpään seudun invalidit ry ( Raija Papadopoulos)
  • Hanna Gröhn, Helsingin Epilepsiayhdistys (Sari Turunen)

 Katso tarkemmat yhteystiedot täältä.

Lautakuntien asettamat edustajat kausi 2019 - 2021

Hyvinvointilautakunta

Opetus- ja kasvatuslautakunta

Nuorisovaltuusto

Saga Santonen, varsinainen jäsen

Emilia Suhonen, varajäsen

Kaupunkikehityslautakunta

Minna-Maria Solanterä, varsinainen jäsen

Saana Korhonen, varajäsen

Spesia

varsinainen ja varajäsen valitaan syyslukukauden alussa

Asukasedustaja:

Jonna Kiviniemi