A

Vammaispalvelut

Huomio! Kuljetuspalveluasiakkaille postitetussa Keski-Uudenmaan Soten tiedotteessa on väärä puhelinnumero, josta taksi tilataan.

NUMEROT OVAT EDELLEEN 0100 7333 JA INVATAKSI 0100 7444.

 

Liikennepalvelulaki uudistuu 1.7.2018. Tiedote vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista 1.7.2018 alkaen


Henkilökohtainen apu työnantajamallilla:

TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUKSESTA 

 

Vammaispalvelut järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisia palveluja vammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille. Lähtökohtana on vamman tai sairauden aiheuttama tarve. Palveluja ja tukitoimia järjestetään, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja kunnan peruspalvelujen kautta tai muun lain nojalla.

Vammaispalvelulain mukaisia vaikeavammaisille henkilöille tarkoitettuja palveluja ovat:

 • kuljetuspalvelut (asioimis- ja vapaa-ajanmatkat, työ- ja opiskelumatkat)
 • palveluasuminen
 • päivätoiminta
 • henkilökohtainen apu
 • asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Harkinnanvaraisia, määrärahojen   puitteissa järjestettäviä tukitoimia ovat:

 • kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus (esim. asumisvalmennus, kommunikaatiota edistävä opetus)
 • taloudellinen tuki päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimiseen ja muutostöihin (muut kuin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet)
 • ylimääräisten vaatekustannusten korvaaminen
 • ylimääräisten erityisravintokustannusten korvaaminen

Kehitysvammaisia koskevan erityishuoltolain mukaisiin palveluihin kuuluvat mm.:

 • asumispalvelut (perhehoito, asumisyksiköt, laitoshoito)
 • tilapäishoito (perhehoito, tilapäishoitoyksiköt)
 • työ- ja päivätoiminta
 • koululaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-aikojen kokopäivähoito

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät yhdessä asiakkaan kanssa palvelutarpeen kartoituksia ja palvelusuunnitelmia sekä ohjaavat tarvittavien palvelujen ja tukitoimien hakemisessa ja käytössä. Työntekijöihin voi olla yhteydessä puhelimitse ja heitä voi tavata ajanvarauksella toimistolla. Tarvittaessa työntekijät tekevät kotikäyntejä ja osallistuvat asiakkaan asioita koskeviin verkostopalavereihin.

Yhteystiedot

Vammaispalveluhakemuksia voi tulostaa tästä linkistä. Hakemuksen voi palauttaa postitse tai vammaispalvelun postilaatikkoon Myllytie 11 4.krs., tai toimintakeskuksen neuvontaan aukioloaikoina ma-to klo 9-15, pe klo 9-13.