A

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen tarkoitus on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään sekä parantaa yksilöllisiä osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia.

Palvelut ovat tarkoitettu henkilölle, jolla on pitkäaikaisia vammasta tai sairaudesta johtuvia erityisiä vaikeuksia selviytyä jokapäiväisen elämän toiminnoista.

Vammaispalvelulain mukaisia vaikeavammaisille henkilöille tarkoitettuja palveluja ovat:

  • kuljetuspalvelut (asioimis- ja vapaa-ajanmatkat, työ- ja opiskelumatkat)
  • palveluasuminen
  • päivätoiminta
  • henkilökohtainen apu
  • asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Harkinnanvaraisia, määrärahojen puitteissa järjestettäviä tukitoimia ovat:

  • kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus (esim. asumisvalmennus, kommunikaatiota edistävä opetus)
  • taloudellinen tuki päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimiseen ja muutostöihin (muut kuin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet)
  • ylimääräisten vaatekustannusten korvaaminen
  • ylimääräisten erityisravintokustannusten korvaaminen

 

Palvelun hakeminen

Palvelua haetaan ottamalla yhteyttä vammaispalveluihin tai kirjallisella hakemuksella.

Vammaispalvelujen yhteystiedot

Vammaispalveluhakemuksia voi tulostaa tästä linkistä.