A
  • Suunnittelualueen sijainti

  • Havainnekuva lounaasta

  • Havainnekuva pohjoisesta

Vanha mattotehdas, tontti 6-663-4

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia muuttaa vanhan mattotehtaan rakennus asuinkäyttöön ja rakentaa uusi asuinkerrostalo samalle tontille Seutulantien varressa. Kaavamuutoksella edistetään rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä sekä kestävää kaupunkiasumista keskustan palvelujen tuntumassa.

Yhteystiedot:
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus: 060061

Dnro: JARVENPAA 1049/2016

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavaehdotus on valmisteltavana.

  

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 14.9.-13.10.2016 välisenä aikana. Suunnitelmia esitellään Seutulantalolla (Seutulantie 12) torstaina 22.9.2016 klo 17-19. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Tontinkäyttösuunnitelmat ja havainnekuvat

 

0_ALOITUSVAIHE

Kuulutus asemakaavan vireilletulosta 22.6.2016

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Voimassa oleva asemakaava