A

Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Vanhakylänniemi

Vanhankylänniemen kehittämisen pohjaksi on laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelma, jossa esitetään suuntaviivat tuleville toiminnoille ja maankäytölle, kaavoitukselle, kulttuuriympäristön ja maiseman kehittämiselle sekä alueen luonnonarvojen vaalimiselle.

Luonnosaineisto (vaihtoehdot 1 ja 2) oli nähtävillä syksyllä 2003. Suunnitelmaehdotus (vaihtoehto 3) oli julkisesti nähtävillä 15.11.-15.12.2005. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelman 13.3.2006 § 21.

Suunnitelma-aineisto:

Katso myös: