A

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatuksessa painopistealueena on lapsen tuen tarpeiden mahdollisimman varhainen huomioon ottaminen sekä riittävät tukitoimet.

Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatus järjestetään yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaisesti joko tavallisessa päiväkotiryhmässä, päiväkodin integroidussa erityisryhmässä tai perhepäivähoidossa.

Lapsen tuen tarve perustuu lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan antamaan lausuntoon. Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tehdään Päivähoitolain mukainen toiminta- ja ohjaussuunnitelma yhdessä lapsen vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja muiden mahdollisten asiantuntijoiden kanssa.

Varhaiserityiskasvatuksen toteutuminen

Varhaiskasvatuksen alueellinen erityisopettaja vastaa alle kouluikäisten, esiopetusikäisten ja pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien lasten erityisen ja varhaisen tuen järjestelyiden ja tukitoimien toteutumisesta työalueellaan.


Alueellisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävänä on

 •  seurata lasten kehitystä varhaiskasvatuksessa ja tukea perheitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa
 •  ohjata lasta tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon
 •  konsultoida ja kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä
 •  kartoittaa, koordinoida ja kehittää varhaiserityiskasvatusta 

Alueellista työtä tekevät varhaiskasvatuksen 
erityisopettajat ja heidän työalueensa:

 Anne Leppänen, puh. 040 315 2780   

 • Työalue: Kyrölän päiväkoti ja Kyrolän koulun esiopetus, päiväkoti Pesäpuu, päiväkoti Polle, päiväkoti Pikkukarhu, perhepäivähoito ja  Wärtsilänkadulla Arkin tiloissa toimivat avoimen varhaiskasvatuksen kerhot, yksityinen päiväkoti Pikkukarhu (konsultointi)

Miia Kolehmainen, puh. 040 315 3896

 • Työalue: päiväkoti Lampaanpolska ja Oinaskadun koulun esiopetus, päiväkoti Pikkuvanha, Keskustan päiväkoti, Kinnarin päiväkoti, perhepäivähoito

Marjut Parkkima, puh. 040 315 3035 

 • Työalue: Loutin päiväkoti ja Harjulan koulun esiopetus, päiväkoti Satusauna ja Vihtakadun koulun esiopetus, yksityinen päiväkoti Touhula (konsultointi)

Kristina Kokkinen, puh. 040 315 3693

 • Työalue: vuoropäiväkoti Pehtoori ja Anttilan koulun esiopetus, Nummenkylän päiväkoti, ostopalvelupäiväkoti Louhela ja yksityinen päiväkoti Petra (konsultointi)

Anne Lindfors, puh. 040 315 2713

 • Työalue: Saunakallion koulun esiopetus, Jampan päiväkoti, Haltianpolun päiväkoti, avoimen varhaiskasvatuksen kerhot Maahisen perhekeskuksessa

Johanna Holmas-Lempinen, puh. 040 315 2362

 • Työalue: Närekadun päiväkoti ja Haarajoen koulun esiopetusryhmä, päiväkoti Iso-Antti, Isokydön päiväkoti ja Kartanon koulun esiopetus, yksityiset päiväkodit Kotiranta ja Keinu (konsultointi)

Tiina Linne, puh. 040 315 2463

 • Työalue: päiväkoti Pajalanpiha, päiväkoti Puistola, päiväkoti Tahvontupa

 Merja Partti, puh. 040 315 2242

 • Työalue: pidennetyn oppivelvollisuuden erityisopetus, yksityiset päiväkodit Satakieli, Hilma ja Kulma (konsultointi) 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi 

Alueellisen erityisopettajan palvelut hankitaan ostopalveluna ruotsinkieliseen päiväkoti Folkhälsans daghem iTräskända. Päiväkodin johtaja toimii yhteyshenkilönä. 

 

Varhaiserityiskasvatus päiväkodin integroidussa erityisryhmässä

Päiväkodin integroidussa erityisryhmässä on 12 3–6-vuotiasta lasta, joista 3–5 lapsella on tehostetun/erityisen tuen tarve. Lapsiryhmässä työskentelevä varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa varhaiserityiskasvatuksen toteutu-misesta integroidussa erityisryhmässä.

Integroitu erityisryhmä toimii päiväkodin muiden lapsiryhmien tavoin Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ottaen huomioon lapsen yksilölliset tuen tarpeet.

Integroitujen erityisryhmien sijainti:

 • Keskustan päiväkoti, Kansakoulunkatu 28
 • Jampan päiväkoti, Rekikatu 8
 • Isokydön päiväkoti, Satakunnankatu 6
 • Loutin päiväkoti, Mannilantie 50
 • päiväkoti Polle , Verstaspihankatu 7-9

Suomi toisena kielenä -opetus

Varhaiskasvatuksen S2-opettaja Heidi Malinen, puh. 040 315 2961

 • Työalue: kaikki päiväkodit , perhepäivähoito ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhot tarpeen mukaan.