A

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Järvenpäässä kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa sekä perhepäivähoito- ja esiopetusryhmissä tuetaan lapsen ja perheen polkua varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa yhtenäisin toimin. Huoltajat laativat päiväkodin johtajan kanssa lapsen varhaiskasvatusta koskevan palvelusopimuksen huoltajien tehtyä päätöksen varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisesta. Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta toteutetaan tutustumiskäynnit lapsen kotiympäristössä sekä tulevassa varhaiskasvatuspaikassa. Palvelusopimuksen laatimisen ja tutustumiskäyntien aikana käynnistyvän yhteistyön myötä aloitetaan lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman laadinta, toteuttaminen ja arviointi, mikä jatkuu koko lapsen varhaiskasvatusajan.

Tutustumiskäynti ja aloituskeskustelu

Ennen varhaiskasvatuksen alkamista tarjotaan perheille mahdollisuus lapsen tulevan ryhmän kasvattajan vierailuun lapsen kotona tai muussa lapselle tutussa paikassa kotipihalla/puistossa. Kasvattaja tutustuu lapseen leikkien ja jutellen. Myös huoltajat saavat mahdollisuuden kertoa lapsen luonteesta, tavoista, leikeistä, lapselle tärkeistä ihmisistä ja asioista sekä omista ajatuksista huoltajina liittyen lapsen varhaiskasvatuksen aloitukseen.

Tutustuminen varhaiskasvatuspaikkaan

Lapsen kotona tapahtuvan tutustumiskäynnin jälkeen lapsi ja huoltajat tutustuvat yhdessä varhaiskasvatuspaikkaan. Huoltaja osallistuu lapsensa kanssa varhaiskasvatuspaikan arjen toimintoihin ja voi perehdyttää kasvattajia lapsensa tapoihin. Tutustumisaika riippuu lapsesta ja perheen tarpeesta. Erittäin tärkeää on huoltajalle syntyvä luottamus siitä, että lapsi voi turvallisesti jäädä varhaiskasvatuspaikkaan. Lapsen aloittaessa auttaa tuttu kasvattaja lasta kestämään eron huoltajistaan, luomaan suhteen aluksi itseensä ja vähitellen muihin kasvattajiin sekä liittymään osaksi lapsiryhmää.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinta

Tutustumisaikana kirjataan ylös huoltajien ajatuksia ja toiveita varhaiskasvatuksen aloittamisen suhteen. Noin kahden kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksen alkamisesta huoltajien ja kasvattajien käymän dialogin tuloksena kirjataan lapselle oma varhaiskasvatussuunnitelma, jota arvioidaan ja päivitetään koko varhaiskasvatuksessa oloajan.

Lapsen varhaiskasvatuksen aloitus -tiedote vanhemmille (pdf)

Child´s start of early childhood education -information for parents (pdf)