A

Varhaiskasvatus

Päivitetty 1.4.

Lähtökohtaisesti varhaiskasvatusikäiset lapset hoidetaan poikkeustilanteen (18.3.–13.4.2020) aikana kotona.

Jos lasta ei pysty hoitamaan itse, huoltajan tulee ottaa yhteys lapsen päiväkodin johtajaan mahdollisimman pian, aivan viimeistään tiistaihin 17.3. klo 14.00 mennessä.

Kriittisten ammattiryhmien (esim. sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset) osalta ohjeistus on toinen: lasten osallistumista varhaiskasvatukseen suositellaan.

Toimi seuraavasti

Varhaiskasvatus

Ilmoita poissaoloista eAsiointiin tai omaan ryhmään

Lapsen poissaolon kyseiselle ajalle voi ilmoittaa joko eAsiointiin – kaupungin sähköiseen järjestelmään – tai lapsen varhaiskasvatusryhmään. eAsioinnissa aikarajoitus muokkaamiseen poistettu väliaikaisesti.

Esiopetusryhmät

Koulujen esiopetusryhmät ovat kiinni kyseisenä aikana. Hoitoa tuona aikana tarvitsevat lapset ohjataan päiväkoteihin. Emme myöskään pysty takaamaan paikkaa lapsen omassa varhaiskasvatusyksikössä poikkeustilanteen aikana. Varhaiskasvatusta keskitetään tarpeen mukaan kaupungin eri varhaiskasvatusyksiköihin.

Asiakasmaksut

Varhaiskasvatusmaksuja ei peritä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, mikäli lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen ja poissaolosta on ilmoitettu etukäteen. Yksityisten, palvelusetelillä toimivien päiväkotien asiakasmaksujen hyvityksiä käsitellään ma 6.4. kaupunginhallituksen kokouksessa.

Muuta huomionarvoista

Varhaiskasvatuksessa olevien osalta ohjeistetaan tehostetusti käsi- ja yskimishygieniaa. Koulujen luokkaretket, vanhempainillat ja muut matkat perutaan toukokuun loppuun saakka.

Vinkkejä kotona tapahtuvaan varhaiskasvatukseen

Löydät sivuiltamme vinkkejä kotona tapahtuvan varhaiskasvatuksen tueksi. Linkit on teemoiteltu ikätason ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Vinkit varhaiskasvatukseen