A

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2016

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 29. marraskuuta 2015 annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, 1411/2015).

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallituksen esitystä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulainsäädännöksi, joka korvaisi vuodelta 1992 olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen varhaiskasvatuksen osalta. Asiakasmaksulakia koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle keväällä 2016.

Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu muuttuu 1.8.2016 indeksitarkistuksen vuoksi 283 eurosta/kk 290 euroon/kk. Tämän lisäksi korotetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja hallituksen edellyttämien linjausten mukaisesti.

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.3.2017

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen sekä bruttotulojen mukaan tulorajan ylittävästä osasta. Maksu perustuu lapsen palveluosopimuksessa etukäteen sovittuun (varattuun) varhaiskasvatusaikaan (ei käytettyyn aikaan).

 

Maksulaskuri

Laskuri tekee epävirallisen arvion lastesi varhaiskasvatusmaksun suuruudesta. 

 

Alla olevasta Asiakasmaksut-ohjeesta voit lukea tarkemmin seuraavista varhaiskasvatusmaksun määräytymiseen vaikuttavista asioista:

  • Kunnallisen varhaiskasvatusmaksun määräytyminen
  • Maksun määrittelyä varten toimitettavat tositteet
  • Osa-aikainen varhaiskasvatus
  • Varhaiskasvatusmaksun muuttaminen lapsen varhaiskasvatustarpeen perusteella
  • Varhaiskasvatuksen alkaminen/päättyminen ja peruuttaminen
  • Esiopetus
  • Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun
  • Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen
  • Laskutusperusteet
  • Asiakasmaksun alentaminen/perimätttä jättäminen  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje  

Early childhood education client payment instructions

 

Varhaiskasvatusmaksuja koskevat tiedustelut paivahoitosihteerit@jarvenpaa.fi  ja

puh. 040 315 2582