A

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut päivitetään 1.1.2018 alkaen

Eduskunta on 8.12.2017 hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain muutoksen. Muutoksen myötä pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen maksut alenevat ja jatkossa toisen lapsen sisarusalennus on 50% nykyisen 10%:in sijaan.

Järvenpään kaupungin Lasten ja nuorten lautakunta on vahvistanut varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 12.12.2017 kokouksessaan (§39). Tämän jälkeen varhaiskasvatusjohtaja päivittää Järvenpään varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeen 1.1.2018 alkaen. Asiakasmaksuohje julkaistaan tammikuussa 2018 Järvenpään kaupungin internetsivuilla ja Tenavanetissä.

Perheiden ei tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään, vaan asiakasmaksusihteerit päivittävät automaattisesti kaikkien perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset. Sen sijaan, jos perheen bruttotulot muuttuvat +/- 10%, perheen koko tai lapsen varhaiskasvatuksen tarve muuttuu (kts. asiakasmaksuohje), perheen on toimitettava tästä tieto varhaiskasvatuksen asiakasmaksusihteereille. 

Maksulaskuri

Laskuri tekee epävirallisen arvion lastesi varhaiskasvatusmaksun suuruudesta. 

 

Alla olevasta Asiakasmaksut-ohjeesta voit lukea tarkemmin seuraavista varhaiskasvatusmaksun määräytymiseen vaikuttavista asioista:

  • Kunnallisen varhaiskasvatusmaksun määräytyminen
  • Maksun määrittelyä varten toimitettavat tositteet
  • Osa-aikainen varhaiskasvatus
  • Varhaiskasvatusmaksun muuttaminen lapsen varhaiskasvatustarpeen perusteella
  • Varhaiskasvatuksen alkaminen/päättyminen ja peruuttaminen
  • Esiopetus
  • Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun
  • Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen
  • Laskutusperusteet
  • Asiakasmaksun alentaminen/perimätttä jättäminen  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje 1.1. 2018

 

Tiedote kesän 2018 varhaiskasvatusmaksuista

Varhaiskasvatuspalvelut on tehnyt tiedotteen kesän 2018 varhaiskasvatusmaksujen muodostumisesta. Tiedote on julkaistu Tenavanetissä, jossa se on huoltajien luettavissa.

Myös tästä voit lukea tiedotteen Kesäajan 2018 varhaiskasvatuksen maksut .

 

Varhaiskasvatusmaksuja koskevat tiedustelut paivahoitosihteerit@jarvenpaa.fi  ja

puh. 040 315 2582

Lapsen huoltajien tulee toimittaa asiakasmaksun määrittämistä varten tulotietonsa sihteereille joko sähköpostilla tai tuomalla ne Järvenpään kaupungintalon kirjaston puoleisen oven vieressä olevaan postilaatikkoon.

Kuoren päälle merkintä "varhaiskasvatussihteerit".