A

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Kunnallinen varhaiskasvatus:

Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkaan tulee jättää vähintään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista ellei kysymyksessä ole vanhemman työllistyminen tai kouluttautuminen. Tällöin kunnan tulee järjestää varhaiskasvatuspaikka kahdessa viikossa. Myös kuntaan muuttavilla hakuaika on neljä kuukautta.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista.

Mikäli lapsella on oikeus vain 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa, valitaan varhaiskasvatus-hakemuksessa kohdassa Hoidon laajuus 20h   ja laitetaan hakemuksen lisätietoihin halutaanko 20 tunnin varhaiskasvatus 4h/pv vai 2x8h/pv+1x4h/pv. Varhais- kasvatuksen ollessa 4h/pv hoitoaika on klo 8-12.  Varhaiskasvatuksen 8h/pv päivät ovat klo 8-16 ja 1x4h/pv joko klo 8-12 tai 11-15.

Pääset tekemään varhaiskasvatus- tai esiopetushakemuksen klikkaamalla sivun reunassa olevaa "Hae varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaa eJärvenpää-palvelusta"-linkkiä  ja ohjeistuksen hakulomakkeen täyttämiseen löydät alla olevasta tekstistä. ePäivähoitohakemus_esite 2014.

Varhaiskasvatushakemus on tehtävä 4 kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Tämä koskee myös 20 tunnin varhaiskasvatusta.

Nyt on aika tehdä syyskuussa 2017 varhaiskasvatukseen tulevien lasten hakemukset.

Heinäkuussa koko Järvenpään alueella on auki vain 3 päiväkotia. Tällöin ei oteta uusia lapsia aloittamaan varhaiskasvatuksessa. Uudet lapset voivat aloittaa tiistaista 1.8. alkaen.

 

Yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä toimivat päiväkodit (Yksityiset päiväkodit):

Hakemus yksityisiin päiväkoteihin on saatavissa asianomaisista päiväkodeista ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilta. Verkkosivuilta löytyvät myös yhteystiedot yksityisistä päiväkodeista.

Lisätiedot ja hoitopaikkapäätökset:

Palveluohjaaja puh. 040-315 2052,

  • sähköposti: paivahoitohaku(at)jarvenpaa.fi
  • Kaupungintalo / Varhaiskasvatuspalvelut, Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää  

Kaupungin verkkosivuilla voi tutustua varhaiskasvatuksen palveluihin ja niiden sisältöön. Varhaiskasvatushakemus tehdään sähköisesti  käyttäen verkkopankkitunnuksia.

Palveluohjaukseen voi tarvittaessa jättää viestin sähköpostilla osoitteeseen paivahoitohaku@jarvenpaa.fi . 

 

 

Ohjeistus sähköisen varhaiskasvatushakemuksen täyttämiseen:

Lapsen huoltajana kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksillasi tai HST -kortillasi.

Henkilö, jolla ei ole mahdollisuutta saada verkkopankkitunnuksia tai HST-korttia, voi ottaa yhteyttä asiakasohjaajaan.

Etsi valmiiksi kaikkien perheesi jäsenten sosiaaliturvatunnukset, joita tarvitset hakemusta täyttäessäsi.

Lomakkeen otsikoiden perässä olevaa kysymys(?) -merkkiä painamalla saat ohjeen kyseisen kentän täyttämiseen.

Mikäli ohje ei toimi, saattaa tietokoneellasi ponnahdusikkunoiden käyttö olla estetty. Klikkaa ilmoituspalkkia ja salli ponnahdusikkunoiden käyttö tilapäisesti.

Lähetyspäivämäärä kirjautuu hakemukseesi, kun tulostat täytetyn hakemuksen vasta lähetyksen jälkeen. Varhaiskasvatushakemus on voimassa vuoden lähetyspäivämäärästä lukien.

Vastuu lomakkeen tietojen oikeellisuudesta on lomakkeen täyttäjällä.

 Ohjeita hakemuksen täyttämiseen 

1. Lapsen tiedot (jokaisesta lapsesta täytetään oma lomake)   Lapsen täydellinen nimi ja henkilötunnus, huomaa henkilötunnuksessa merkki A.   Lapsen nykyinen osoite(merkitse mahdollinen tuleva osoite sivulle 4 kohtaan 8.Lisätietoja, jos olette muuttamassa Järvenpäähän)

2. Huoltajan tiedot   Ohjelma tuo ykköshuoltajaksi verkkopankkitunnuksen haltijan. Käytä saman huoltajan verkkopankkitunnuksia perheen kaikkien lasten hakemuksiin.   Puhelinnumero, josta huoltajan tavoittaa, pakollinen tieto.   Työ- tai opiskelupaikka ja sen osoite, pakollinen tieto.

Päivittäinen työaika: Valitaan huoltajan työaikaa vastaava tieto, mikäli työaika on säännöllinen.   Vuorotyö: Vanhemman työaikatiedot kohtaan 8. lisäselvitykset (sivu 4), pakollinen tieto.   Hyväksymme korkeimman hoitomaksun: Tämä kohta valitaan, mikäli hyväksytte korkeimman hoitomaksun.   Täytä samassa taloudessa asuvan puolison/avopuolison tiedot kuten ykköshuoltajan tiedot.

3. Perheen muiden alle 18-vuotiaiden lasten tiedot   Lisää perheen muut samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Perheen koko vaikuttaa hoitomaksuun.

4. Maksulaskuri Voit laskea tulevan varhaiskasvatusmaksun käyttämällä maksulaskuria hakemusta täyttäessäsi.

5. Lapsen nykyinen hoitopaikka   Halutessasi voit kirjoittaa lisätietoja kohtaan 8 lisäselvitykset (sivu 4)

6. Toivottu varhaiskasvatusmuoto, -hoitopaikka ja aika Hoitomuoto: Valitse hoitomuodoksi joko kokopäivähoito (yli 5 tuntia päivässä) tai osapäivähoito (enintään 5 tuntia päivässä).  Ilmoita lapsi Esiopetukseen omalla sähköisellä lomakkeella. Tässä palvelussa haet lapselle esiopetuksen (4 tuntia) lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta.   Valitse 1-3 toimintamuotoa, hoitopaikkaa tai aluetta siten, että numero yksi on ensisijainen vaihtoehto. Mikälilapsella on vanhempien työstä tai opiskelusta johtuva vuorohoidon tarve (lauantai-, sunnuntai-, ilta- ja yöhoito), valitse vuorohoitoa antava yksikkö, päiväkoti Pehtoori.  Merkitse Vuorohoitoon hakevan lapsen vanhempien työajat kohtaan 8.lisäselvitykset (sivu4), pakollinen tieto.   Valitse toivottu hoidon alkamispäivämäärä. Jos hoidon alkamispäivämäärä muuttuu hakemuksen jättämisen jälkeen, ota yhteyttä palveluohjaajaan paivahoitohaku@jarvenpaa.fi tai    puhelimitse 040 3152052.  

Varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen hoidontarvetta. Jos työllistymisen tai opiskelun takia hoidontarve on äkillinen, varhaiskasvatuspaikan järjestelyaika on kaksi viikkoa.

7. Lapsen terveydentila   Merkitse lapsen mahdollinen tuen tarve, terveydentila, allergiat ym. tähän.   Toimita kirjalliset lausunnot lapsen tuen tarpeesta, allergioista tms. palveluohjaajalle, osoitteella: Varhaiskasvatus/ palveluohjaaja/ Kaupungintalo, Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää. Tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettaja on yhteydessä perheeseen ennen tuen tarpeessa olevan lapsen sijoittumista varhaiskasvatukseen.

8. Lisäselvitykset    Kirjaa tähän syy äkilliseen hoidontarpeeseen, muuttajien tuleva osoite ja muuton ajankohta, vuorohoitoon hakevan lapsen vanhempien työajat ja lapsen nykyisen hoitopaikan tiedot.

Jos lomakkeen täyttämisessä ilmenee kysyttävää, ota yhteyttä palveluohjaajaan paivahoitohaku@jarvenpaa.fi tai puhelimitse 040 315 2052.

Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus, ilmoita yhteystietosi ja lähetysaika mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen paivahoitohaku@jarvenpaa.fi.