A

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavat suunnitelmat

Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma "Arjen ylistys"

Valtakunnallisten linjausten pohjalta Järvenpäässä valmisteltiin varhaiskasvatuksen linjaukset yhdessä varhaiskasvatustyötä tekevien tahojen ja vanhempien kanssa. Työtä ohjasi valtakunnallisesti annetut varhais-kasvatussuunnitelman perusteet.

Varhaiskasvatussuunnitelmatyössä toimimme samalla tavalla saadaksemme monipuolisen näkökulman ja yhteisen suunnan Järvenpään varhais-kasvatustyöhön.

Varhaiskasvatuksen eri ammattiryhmistä koottiin vasu-työryhmä, joka kokosi vanhemmilta, lapsilta, henkilöstöltä ja yhteistyökumppaneilta aineistoa Järvenpään varhaiskasvatuksesta ja työstää sitä eteenpäin. Vuoden 2006 aikana toteutettiin monia yksikkökohtaisia, päivähoidon yhteisiä sekä yhteistyöverkostojen tapahtumia. Jokaisella oli näin mahdollisuus olla mukana yhteisen varhaiskasvatussuunnitelman tekemisessä. Järvenpäässä yhteisestä vasuprosessista syntyi yhteinen vasun henki "Arjen ylistys".

Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelman tehtävänä on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteutumista koko kaupungissa ja ohjata sen arviointia ja kehittämistä tulevina vuosina. Arjen ylistys hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.11.2006. Sen pohjalta varhais-kasvatussuunnitelmatyö jatkuu yksiköiden ja lapsen henkilökohtaisten varhais-kasvatussuunnitelmien tekemisenä.

Arjen ylistys, Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005