A

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavat suunnitelmat

Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Valtakunnallisten linjausten pohjalta Järvenpäässä valmisteltiin varhaiskasvatuksen linjaukset yhdessä varhaiskasvatustyötä tekevien tahojen ja vanhempien kanssa. Työtä ohjasi valtakunnallisesti annetut varhais-kasvatussuunnitelman perusteet.

Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelman tehtävänä on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteutumista koko kaupungissa ja ohjata sen arviointia ja kehittämistä tulevina vuosina. Sen pohjalta varhais-kasvatussuunnitelmatyö jatkuu yksiköiden ja lapsen henkilökohtaisten varhais-kasvatussuunnitelmien tekemisenä.

Järvenpään_kaupungin_varhaiskasvatussuunnitelma_2017

Varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016