A

Virkistysalueet

Järvenpää kuuluu yhtenä kuntana Uudenmaan virkistysalueyhdistykseen. Yhdistyksellä on virkistysalueita eri puolella Uuttamaata.

Yhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten virkistysmahdollisuuksia, säilyttää ja vaalia luontoa ja maiseman omaleimaisuutta sekä ottaa huomioon paikallisen väestön viihtyvyyden ja peruselinkeinojen harjoittamisen turvaaminen siten, että toiminta on sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia ja hoitaa jäsenkuntien asukkaiden tarpeita palvelevia virkistysalueita ostamalla tai vuokraamalla näitä alueita tai hankkimalla niihin käyttöoikeuksia sekä huolehtimalla niiden käytön edellyttämästä hoidosta ja rakentamisesta. Alueet voivat myös sijaita yhdistyksen varsinaisen toiminta-alueen ulkopuolella.

VIRKISTYSALUEYHDISTYKSEN ESITTEEN VOIT VOIT LADATA TÄSTÄ LINKISTÄ (pdf) tai
noutaa Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelupisteestä (Hallintokatu 4, Jpää-talo)  sekä kirjastolta tai kaupungintalolta.

VANHANKYLÄNNIEMEN ULKOILUALUE
Tiedustelut; Tekninen Palvelupiste 09-2719 2880