A

Voimaannuttava valokuvaus - nuorten taidekasvatus ja ikääntyneen identiteetti

Tarve ja tavoitteet

Järvenpään kaupunki palkitsee vuosittain työyhteisöjä Innovaatio- ja ideapalkinnoilla hyvistä työelämän kehittämishankkeista. Vuonna 2017 yksi Inno- ja ideapalkinnon saajista oli poikkihallinnollinen Voimaannuttava valokuvaus – tiimi kehittämishankkeella "Voimaannuttava valokuvaus nuorten taidekasvatuksen ja ikääntyneen identiteetin vahvistajana."

Ikäihmisen palveluissa ikääntyneen muuttaessa palvelutaloon omasta kodista oma eletty elämä sekä identiteetti heikkenevät ympäristön muutosten ja palvelujen tarpeen muuttaessa elämäntilannetta.

Järvenpäässä on vuodesta 2015 vahvistettu voimavaralähtöistä ajattelua ikääntyneiden palveluissa. Sillä tuetaan ja vahvistetaan kuntalaisen omaa osallisuutta, voimavaroja ja ajattelua omasta elämästään sen kaikissa vaiheissa. Identiteetti ja omana persoonana oleminen myös palvelutalossa on osa tätä ajattelua. Tähän kohdentuu voimaannuttavan valokuvauksen keinoin toteutettava hanke.

Ratkaisu

Voimaannuttava valokuvaus toteutetaan yhteistyöhankkeena perusopetuksen, kulttuuripalveluiden sekä ikäihmisten palveluiden kesken. Perusopetuksen oppilaat haastattelevat ikääntyneitä yhdessä ammattivalokuvaajan kanssa, suunnittelevat ikääntyneen tarinan kertomisen kuvan kautta sekä toteuttavat yhdessä kuvauksen valokuvaustaiteen ammattilaisen kanssa. Hanke toteutui syksystä 2017 kevääseen 2018 osana peruskoululaisten uutta opetussuunnitelmaa ja näyttely tullaan toteuttamaan syksyn 2018 aikana.
Projektissa yhdistetään Miina Savolaisen kehittämän voimauttavan valokuva - menetelmän elementtien kautta taiteen, opetuksen ja voimaantumisen elementtejä eri sukupolvien välillä. Voimaannuttavan valokuvan prosessissa opetellaan dialogista ja vuorovaikutuksellista tapaa kohdata toinen ihminen. Valokuvauksen ja taiteen keinoin on mahdollista vahvistaa ihmiselle tärkeitä asioita, sitä millainen hän on ollut ja on edelleen, ja tällä tavoin tukea hänen identiteettiään. Ideassa yhdistyvät ikäihmisen eletty elämä, nuoren kiinnostus ja taitelijan osaaminen.

Hankkeen vaiheet:
1. Oppilaat haastattelivat ja keskustelivat ikääntyneen kanssa hänen elämästään ja hänelle tärkeistä asioista (sis. eri sukupolvien kohtaamisen, ikääntyneen voimaantumisen ja perinteen siirtämisen elementtejä)
2. Ikääntynyt, oppilas ja taiteilija valitsivat tämän pohjalta ikääntyneelle tärkeän aiheen kuvauksen tarinaksi (identiteetin vahvistuminen)
3. Oppilaat yhdessä taitelijan kanssa toteuttivat ikäihmisten tarinat kuviksi suunnittelemalla kuvaustilanteen ja toteuttamalla sen ikääntyneen kanssa
4. Syntyneet valokuvat ovat samalla myös korkeatasoista taidetta, jonka viimeistelystä vastaa valokuvaustaiteen ammattilainen ja kuvat laitetaan esille näyttelyksi Järvenpään Taidemuseoon.

Tulokset

Ikääntynyt sai kuvauksesta vahvistusta identiteetilleen, perusopetuksen oppilaat taideopetusta ja kontaktin ikääntyneisiin sekä paikallinen taidealan osaaja mielenkiintoisen uuden projektin alueen toimijoiden kanssa. Valokuvista järjestetään myös näyttely, joka on kaikille kuntalaisille avoin. Se kertoo järvenpääläisten tarinoita valokuvauksen keinoin ja avaa ovia näkemään ikääntyneet kuntalaisemme uusin silmin. Hankkeesta hyötyivät Jampankaaren palvelupihan asukkaat ja kotihoidon asiakkaat, perusopetuksen oppilaat sekä paikallinen kulttuuritoiminta. Lisäksi projekti on lisännyt yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Yhteistyössä toimien voimme mahdollistaa kulttuurin ja taiteen saatavuutta palvelupihan ikäihmisille ja vahvistaa heidän minuuttaan sosiaalisessa asumismuodossa. Lisäksi malli tuo ikääntyneiden elämän lähelle myös muita kuntalaisia näyttelyn kautta. Kuvien tarinat kertovat järvenpääläisten elämänhistoriaa ja tarinoita vuosien takaa. Se myös tuo palvelutaloissa asuvat ikääntyneet lähemmäs kuntalaisia ja avaan näyttelyn kautta myös palvelutalon ovia kuntalaisille. Lisäksi mallia voidaan siirtää myös muun toiminnan osaksi esim. muiden erityisryhmien osalle.

 

Lisätietoa: Koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi