A

Vuoropäivähoito

Järvenpäässä vuorohoitoa järjestetään päiväkoti Pehtoorissa, osoitteessa Uudenmaantie 1.

Päiväkoti tarjoaa hoitoa ympäri vuorokauden 1- 6 vuotiaille lapsille. Vuorohoito on tarkoitettu lapsille, joilla on säännöllinen vuorohoidon tarve johtuen vanhemman/vanhempien työstä tai opiskelusta.

Mikäli vuorohoidon tarve on viikonloppuisin, voidaan varhaiskasvatuspaikka tarjota päiväpäiväkodista ja viikonlopun hoito vuoropäiväkoti Pehtoorissa. Vähäinen vuoropäivähoidontarve voidaan toteuttaa myös vuoropäiväkoti Pehtoorissa tapahtuvana varahoitona. Vuorohoidon tarpeen päättyessä hoitosuhde päiväkoti Pehtooriin päättyy ja lapsi/lapset siirtyvät toiseen päiväkotiin.

Vuoropäiväkodin toiminnan tavoitteena on luoda jokaiselle lapselle turvallinen, kiireetön ja oppimiseen innostava ilmapiiri, jossa huomioidaan lapsen omat yksilölliset tarpeet ja ajatukset.

Vuorohoidossa on tärkeää, että lapselle annetaan mahdollisuus omaan rauhaan ja valinnanvapauteen, koska lasten päivä/ hoitorytmit ja jaksot ovat vaihtelevia. 

Vanhemmat ilmoittavat lapsen tulevat hoitoajat kirjallisesti hoitoa edeltävän viikon torstaihin klo 14.00 mennessä. Ilmoituksessa tulee näkyä vanhempien työajat.

Lapsella tulee olla keskimäärin kaksi vapaapäivää viikossa. Vanhempien vapaa- ja lomapäivät ovat myös lapsen vapaapäiviä.

Äkilliset hoitoaikojen muutokset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan, kuitenkin huomioiden että päiväkodissa on paikalla riittävä asetuksen mukainen henkilöstömäärä. Ellei hoitovuoroja ole ilmoitettu päiväkotiin ajoissa, emme valitettavasti voi taata lapselle hoitoa.

Ensimmäiset lapset voivat tulla aamuisin hoitoon klo 5.15. Lapset, jotka eivät jää yöhoitoon tulee hakea pääsääntöisesti klo 22.00 mennessä. Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat hoitoon klo 20.30 mennessä. Mikäli lapsen hoitoaika ylittää 10 tuntia, määrittyy hoitomaksu kahden hoitopäivän mukaan.

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksessa on käytössä lasten läsnäolojen mobiilikirjausjärjestelmä. Tuodessaan ja hakiessaan lastaan vanhempi leimaa lapsen saapuneeksi/lähteneeksi NFC- tunnisteella (avaimenperä) ryhmän puhelimeen.

Vuorohoitopäiväkodissa tarjotaan aamupala klo 8- 8.30 välisenä aikana. Lounas tarjotaan klo 11.00 - 11.30 välisenä aikana. Välipala tarjotaan klo 14.00 – 14.30.  Päivällinen tarjotaan niille lapsille, jotka jäävät ilta- tai yöhoitoon.

Vuorohoitoa ei ole tarjolla 24.-26.12 eikä juhannuspäivänä.

 Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen esimies Iiro Koskelainen, puh. 040 315 2108