A

Yhdenvertaisuus kaupungin toiminnassa

Yhdenvertaisuus koskettaa kaikkia kansalaisia iästä, sukupuolesta tai ihonväristä riippumatta: se on perusoikeus, joka kuuluu kaikille. Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1.1.2015 antaen aiempaa paremman suojan syrjinnältä. Järvenpään kaupunki on asettanut työryhmän kartoittamaan nykyistä yhdenvertaisuustilannetta sekä toimittamaan suunnitelman kaupunkilaisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Keskeisinä suunnitelman tavoitteina on kaikenlaisen syrjinnän ehkäiseminen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäminen.

Työskentely aloitettiin maaliskuussa 2016 yhdenvertaisuustilanteen kartoittamisella. Seuraavaksi edetään konkreettisten yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden suunnitteluun ja kirjaamiseen sekä niiden toteutumisen arvioinnista päättämiseen. Suunnitelma valmistuu syksyyn mennessä, ja se hyväksytään kaupunginhallituksessa.

Tehdään yhdessä Järvenpäästä yhdenvertainen kaupunki!