A

Yhdenvertaisuus kaupungin toiminnassa

Järvenpää on syrjinnästä vapaa alue

Yhdenvertaisuus koskettaa kaikkia kansalaisia iästä, sukupuolesta tai ihonväristä riippumatta: se on perusoikeus, joka kuuluu kaikille. Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1.1.2015 antaen aiempaa paremman suojan syrjinnältä. Järvenpään kaupunki asetti 2016 työryhmän kartoittamaan nykyistä yhdenvertaisuustilannetta sekä toimittamaan suunnitelman kaupunkilaisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Keskeisinä suunnitelman tavoitteina on kaikenlaisen syrjinnän ehkäiseminen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäminen.

Järvenpään kaupunginhallitus (kh 19.12.2016 § 213) hyväksyi työryhmän valmisteleman Järvenpään kaupungin henkilöstöpoliittisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jota nyt toteutetaan henkilöstön arjessa eri yksiköissä. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi (kh 16.1.2017 § 8) Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka avulla toteutetaan yhdenvertaista palvelutuotantoa.

Valtuustoaloitteen pohjalta kaupunki julistautui myös syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista. Se on myös merkki kaupungin työntekijöille, työnhakijoille ja asiakkaille siitä, että toivotamme kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Tutustu kampanjaan: