A

Yhdessä kehittämisen valmennus YKVA

Yhdessä kehittämisen valmennus alkoi Järvenpään sosiaalisessa kuntoutuksessa syyskuussa. Työ- ja päivätoiminnan henkilökunta ja asiakkaat aloittivat valmennuksen torstaina 21.9.2017. Walssin ja Wärttinän työntekijät, asiakkaat ja kokemusasiantuntijat starttasivat valmennuksen keskiviikkona 27.9.2017. Valmennuksen tapaamiskerrat ovat kerran kuussa ja kestoltaan ne ovat neljä tuntia. Valmennus kestää maaliskuulle 2018 saakka.

Yhdessä kehittämisen valmennusta luotsaavat hanketyöntekijät Outi Hietala ja Susanna Hyypiä sekä kokemusvalmentajat Työ-ja päivätoiminnan valmennuksessa Mirka ja Harri sekä Walssin ja Wärttinän valmennuksessa Alica ja Pasi.

Valmennuksen ajatuksena on, että vertaistuen ja ammattiavun, kokemus- ja asiantuntijatiedon yhdistäminen voi tarjota elämään ja sen ongelmiin uudenlaisia näkökulmia, ratkaisuja sekä kuntoutumista tukevia keinoja.

Valmennus auttaa osallistujia yhdistämään erilaisia kokemuksia, osaamista ja asiantuntemusta sekä toteuttamaan kehittämistä yhdessä, sosiaalisen kuntoutuksen arjessa.

Valmennuksen aikana on tarkoitus käynnistää erilaisia osallistujien ideoimia kokeiluja sekä luoda näin konkreettisia yhteistyön muotoja. Asiakkaat voivat näin opetella erilaisia vertaisuuteen ja kokemusasiantuntemukseen perustuvia rooleja samalla, kun ammattilaiset opettelevat entistä yhteistoiminnallisempia tapoja tehdä työtään. He voivat esimerkiksi alkaa yhdessä työparina ohjata ryhmää tai kehitellä jonkun entistä toimivamman tavan tehdä asioita vaikkapa asumispalveluissa. Yhdessä jaettuna heidän kokemuksensa ja asiantuntemuksensa ovat enemmän kuin molemmat erillisinä.