A

Yksityinen perhepäivähoito

Perhepäivähoidon tuottaja voi olla myös yksityinen henkilö, joka tekee lapsen vanhemman kanssa vähintään kuukauden kestävän sopimuksen lapsen hoidosta.

Yksityisen perhepäivähoitajan tulee Järvenpäässä toimiessaan ilmoittaa toiminnan aloittamisesta päiväkodin johtajalle, Jaana Viljalle, oheisella lomakkeella. Lisätietoja jaana.vilja(at)jarvenpaa.fi tai  p. 040 315 2586.

Yksityinen perhepäivähoitaja voi hinnoitella hoitonsa vapaasti. Lapsen huoltaja hakee Kelasta yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää, jotka maksetaan suoraan lapsen hoitajalle. Perhe voi valita yksityiseksi perhepäivähoidon tuottajaksi myös toisen kunnan alueella asuvan hoitajan, jonka kyseinen kunta on hyväksynyt hoitajaksi.

Yksityisen hoidon tuki

Lasten yksityisen hoidon tukea voi Kelasta hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen palveluntuottaja. Tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tuloista riippuvainen hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Yksityisen hoidon tuen saaminen edellyttää, että hoitaja ei kuulu lapsen kanssa samaan kotitalouteen, on yksityishenkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt vähintään 1 kuukauden työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuksen tuottajaksi. Hyväksynnän tekee se kunta, jonka alueella palvelu tuotetaan. Hoidon tuottaja voi olla myös yhteisö, jonka kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuksen tuottajaksi. Lisätietoja KELA:n sivuilta.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrät päättää sosiaali- ja terveyslautakunta. Kuntalisän korotuksen perusteena käytetään TEL-indeksin palkkakerrointa. Määrään vaikuttavat pääosin varhaiskasvatuksen laajuus: onko lapsi alle vai yli 20h/vk varhaiskasvatuksessa. Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt 9.3.2016 § 7 kokouksessaan, että enintään 20h/vk varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta maksetaan 50% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tuesta. Kela tutkii varhaiskasvatuksen laajuuden yksityisen hoidon tukea saavien perheiden lasten osalta ja maksaa tukea tämän mukaan. Poikkeuksen tähän tekee se, jos perheellä tai lapsella on erityinen tarve, jonka vuoksi lapsella on oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen. Järvenpään kaupunki tekee tästä laajemmasta varhaiskasvatusoikeudesta päätöksen. Asiakas toimittaa päätöksestä tiedon Kelaan, jotta yksityisen hoidon tuki maksetaan oikean suuruisena.

Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen hoitorahan, hoitolisän sekä Järvenpään kaupungin kuntalisän määrät eri hoitomuodoille

Hoitomuoto Kelan hoitoraha kk/lapsi

Kelan hoitolisä kk/lapsi

Järvenpään kuntalisä kk/lapsi

Yksityinen perhepäivähoitaja tai

kotiin palkattu hoitaja


alle 20h/vk

172,25 euroa

 

 

 

63,38 euroa

0-144,85 euroa

 

 

 

hoitolisä 50%

200 euroa

 

 

 

100 euroa