A

Yksityinen perhepäivähoito

Perhepäivähoidon tuottaja voi olla myös yksityinen henkilö, joka tekee lapsen vanhemman kanssa vähintään kuukauden kestävän sopimuksen lapsen hoidosta.

Yksityisen perhepäivähoitajan tulee ilmoittaa toiminnan aloittamisesta varhaiskasvatuksen esimies Jaana Vilja lomakkeella, joka löytyy tästä linkistä. Lisätietoja jaana.vilja(at)jarvenpaa.fi tai  puh. 040 315 2586.

Yksityinen perhepäivähoitaja voi hinnoitella hoitonsa vapaasti. Lapsen huoltaja hakee Kelasta yksityisen hoidon tukea, joka maksetaan lapsen hoitajalle. Järvenpäässä maksetaan kuntalisää  yksityiseen perhepäivähoitoon 200 euroa/kk/lapsi. 

Kuntalisähakemuksen löydät Hakemus_yksityisen_hoidon_tuen_kuntalisa.

Yksityinen ryhmäperhepäivähoito 

Yksityiseen ryhmäperhepäivähoitoon on mahdollista saada kuntalisää Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen lisäksi. Kuntalisä ryhmäperhepäivähoitoon on 250 €/kk/lapsi. Lisätietoja asiakasohjauksesta puh. 040 315 2052 tai paivahoitohaku(at)jarvenpaa.fi.