A

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuki

Lasten yksityisen hoidon tukea voi Kelasta hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Yksityisen hoidon tuen saaminen edellyttää, että hoitaja ei kuulu lapsen kanssa samaan kotitalouteen, on yksityishenkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt vähintään 1 kuukauden työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuksen tuottajaksi. Hoidon tuottaja voi olla myös yhteisö, jonka kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuksen tuottajaksi. Lisätietoja KELA:n sivuilta. 

Järvenpään maksama kuntalisä yksityiselle ryhmä-perhepäivähoidolle ja yksityiselle perhepäivähoidolle 

Yksityiselle ryhmäperhepäivähoidolle ja yksityiselle perhepäivähoidolle on mahdollista saada kuntalisää Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen lisäksi.

Kuntalisä ryhmäperhepäivähoitoon on 250 €/kk/lapsi ja perhepäivähoitoon 200 €/kk/lapsi.

Kuntalisän saaminen edellyttää Kelan yksityisen hoidon tuen edellytysten täyttymistä. "Päivähoidon tuottaja voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, tai yksityinen henkilö, joka on tehnyt lapsen vanhemman kanssa vähintään kuukauden kestävän työsopimuksen lapsen hoidosta. Päivähoidon tuottaja ei voi olla saman perheen jäsen."

Yksityistä perhepäivähoitoa valvoo perhepäivähoidon esimies Jaana Vilja p. 040 315 2586. Häneltä saa myös tietoa Järvenpään maksamasta kuntalisästä perhepäivähoidolle.

Hoitomuoto Kelan Hoitoraha kk/lapsi Kelan Hoitolisä kk/lapsi Järvenpään        Kuntalisä kk/lapsi

Yksityinen perhepäivähoito

 

alle 20h/vko

172,25 euroa

 

63,38 euroa

0-144,85 euroa

 

hoitolisä 50%

200 euroa

 

 

100 euroa

Kun kotiin on palkattu hoitaja

 

alle 20h/vko

172,25 euroa

 

63,38 euroa

0-144,85 euroa

 

hoitolisä 50%

200 euroa

 

 

100 euroa

Yksityinen ryhmäperhepäivähoito

 

alle 20h/vko

172,25 euroa

 

63,38 euroa

0-144,85 euroa

 

hoitolisä 50%

250 euroa

 

 

125 euroa

Yksityinen päiväkotihoito

 

 

alle 20h/vko

172,25 euroa

 

 

63,38 euroa

0-144,85 euroa

 

 

hoitolisä 50%

alle 3-vuotias  561 euroa

yli 3-vuotias   377 euroa

 

 alle 3-vuotias 280,50 euroa

yli 3-vuotias 188,50 euroa