A

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuki

Lasten yksityisen hoidon tukea voi Kelasta hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Yksityisen hoidon tuen saaminen edellyttää, että hoitaja ei kuulu lapsen kanssa samaan kotitalouteen, on yksityishenkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt vähintään 1 kuukauden työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuksen tuottajaksi. Hoidon tuottaja voi olla myös yhteisö, jonka kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuksen tuottajaksi. Lisätietoja KELA:n sivuilta. 

Järvenpään kaupungin yksityisen hoidon kuntalisä haetaan Kelasta

Yksityisten päiväkotien yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrät päättää sosiaali- ja terveyslautakunta. Kuntalisän korotuksen perusteena käytetään TEL- indeksin palkkakerrointa ja korotukset tehdään vuosittain 1.8. alkaen. Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on kuitenkin linjannut, että yksityisen hoidon tukea ei koroteta vuonna 2017 lainkaan, jotta voidaan turvata yksityisten päiväkotien siirtyminen varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajiksi Järvenpään kaupungille. Kuntalisän määrät pysyvät siten voimassa ennallaan 31.7.2018 asti. Määrään vaikuttavat pääosin varhaiskasvatuksen laajuus: onko lapsi alle vai yli 20 h/vk varhaiskasvatuksessa. Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt 9.3.2016 § 7 kokouksessaan, että enintään 20 h/vk varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta maksetaan 50 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tuesta. 

Kela tutkii varhaiskasvatuksen laajuuden yksityisen hoidon tukea saavien perheiden lasten osalta ja maksaa tukea tämän mukaan. Poikkeuksen tästä tekee, jos perheellä tai lapsella on erityinen tarve, jonka vuoksi lapsella on oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen. Järvenpään kaupunki tekee tästä laajemmasta varhaiskasvatusoikeudesta päätöksen. Asiakas toimittaa päätöksestä tiedon Kelaan, jotta yksityisen hoidon tuki maksetaan oikean suuruisena. 

Järvenpään kaupungin kuntalisän maksaminen yksityisiin päiväkoteihin päättyy 31.7.2018

1.8.2018 alkaen Järvenpään kaupungin varhaiskasvatus ottaa käyttöön palvelusetelin korvaamaan kuntalisän, joka on maksettu yksityiseen päiväkotiin. Päiväkodin, jossa on järvenpääläisiä lapsia, on hakeuduttava Järvenpään kaupungin palvelusetelipäivä-kodiksi ja huoltaja hakee lapselleen palveluseteliä.

Eri hoitomuodoille voimassa olevat Kelan hoitoraha ja hoitolisä sekä Järvenpään kaupungin kuntalisä

Hoitomuoto Kelan Hoitoraha kk/lapsi Kelan Hoitolisä kk/lapsi Järvenpään        Kuntalisä kk/lapsi

Yksityinen perhepäivähoito

 

alle 20h/vko

172,25 euroa

 

63,38 euroa

0-144,85 euroa

 

hoitolisä 50%

200 euroa

 

 

100 euroa

Kun kotiin on palkattu hoitaja

 

alle 20h/vko

172,25 euroa

 

63,38 euroa

0-144,85 euroa

 

hoitolisä 50%

200 euroa

 

 

100 euroa

Kuntalisä yksityiseen ryhmäperhepäivähoitoon päättyy 31.7.2018

 

Yksityinen ryhmäperhepäivähoito

 

alle 20h/vko

 

 

 

 

172,25 euroa

 

63,38 euroa

 

 

 

 

0-144,85 euroa

 

hoitolisä 50%

 

 

 

 

250 euroa

 

 

125 euroa

Kuntalisä yksityiseen päiväkotiin päättyy 31.7.2018 

 

Yksityinen päiväkotihoito

 

 

alle 20h/vko

 

 

 

 

 

 

  

172,25 euroa

 

 

63,38 euroa

 

 

 

  

0-144,85 euroa

 

 

hoitolisä 50%

Palveluseteli korvaa kuntalisän 

 

alle 3-vuotias  561 euroa

yli 3-vuotias   377 euroa

 

alle 3-vuotias 280,50 euroa

yli 3-vuotias 188,50 euroa