A

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuki

Lasten yksityisen hoidon tukea voi Kelasta hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Yksityisen hoidon tuen saaminen edellyttää, että hoitaja ei kuulu lapsen kanssa samaan kotitalouteen, on yksityishenkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt vähintään 1 kuukauden työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuksen tuottajaksi. Hoidon tuottaja voi olla myös yhteisö, jonka kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuksen tuottajaksi. Lisätietoja KELA:n sivuilta. 

Järvenpään kaupungin kuntalisän maksaminen siirtyy Kelaan 1.4.2017 alkaen

Järvenpäässä on käytössä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Sen maksatus on tapahtunut Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa. 1.4.2017 alkaen siirretään kuntalisän maksaminen Kansaneläkelaitoksen (Kelan) tehtäväksi. Kuntalisän toimeenpano Kelan kautta ei maksa kunnalle eikä yksityiselle varhaiskasvatuspalvelujen tuottajalle mitään.

Yksityisten päiväkotien yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrät päättää sosiaali- ja terveyslautakunta. Kuntalisän korotuksen perusteena käytetään TEL- indeksin palkkakerrointa ja korotukset tehdään vuosittain 1.8. alkaen. Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on kuitenkin linjannut, että yksityisen hoidon tukea ei koroteta vuonna 2017 lainkaan, jotta voidaan turvata yksityisten päiväkotien siirtyminen varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajiksi Järvenpään kaupungille. Kuntalisän määrät pysyvät siten voimassa ennallaan 31.7.2018 asti. Määrään vaikuttavat pääosin varhaiskasvatuksen laajuus: onko lapsi alle vai yli 20 h/vk varhaiskasvatuksessa. Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt 9.3.2016 § 7 kokouksessaan, että enintään 20 h/vk varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta maksetaan 50 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tuesta. 

Kela tutkii varhaiskasvatuksen laajuuden yksityisen hoidon tukea saavien perheiden lasten osalta ja maksaa tukea tämän mukaan. Poikkeuksen tästä tekee, jos perheellä tai lapsella on erityinen tarve, jonka vuoksi lapsella on oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen. Järvenpään kaupunki tekee tästä laajemmasta varhaiskasvatusoikeudesta päätöksen. Asiakas toimittaa päätöksestä tiedon Kelaan, jotta yksityisen hoidon tuki maksetaan oikean suuruisena. 

Eri hoitomuodoille voimassa olevat Kelan hoitoraha ja hoitolisä sekä Järvenpään kaupungin kuntalisä

Hoitomuoto Kelan Hoitoraha kk/lapsi Kelan Hoitolisä kk/lapsi Järvenpään        Kuntalisä kk/lapsi

Yksityinen perhepäivähoito

 

alle 20h/vko

172,25 euroa

 

63,38 euroa

0-144,85 euroa

 

hoitolisä 50%

200 euroa

 

 

100 euroa

Kun kotiin on palkattu hoitaja

 

alle 20h/vko

172,25 euroa

 

63,38 euroa

0-144,85 euroa

 

hoitolisä 50%

200 euroa

 

 

100 euroa

Yksityinen ryhmäperhepäivähoito

 

alle 20h/vko

172,25 euroa

 

63,38 euroa

0-144,85 euroa

 

hoitolisä 50%

250 euroa

 

 

125 euroa

Yksityinen päiväkotihoito

 

 

alle 20h/vko

172,25 euroa

 

 

63,38 euroa

0-144,85 euroa

 

 

hoitolisä 50%

alle 3-vuotias  561 euroa

yli 3-vuotias   377 euroa

 

 alle 3-vuotias 280,50 euroa

yli 3-vuotias 188,50 euroa