A

Yleisötilaisuudet

Kunnallistekniikan suunnittelua tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa kaupungin asukkaiden,
kaupunkikehityksen muiden yksiköiden, operaattoreiden ja kaupungin muiden hallintokuntien kanssa.
Yleisten alueiden suunnittelussa huomioidaan myös muiden toimijoiden rakenteet.

Suunnittelun aikana toivotaan osallisilta kommentteja ja näkemyksiä esitettyihin
ratkaisuvaihtoehtoihin ja kunkin kohteen erityispiirteisiin.
Lisätietoja suunnitelmista antaa kohteen suunnittelija.


Yleisötilaisuus Cooperinkujan, Myllytien ja Laaksokadun katusuunnitelmaluonnoksista

Järvenpään kaupungin Suunnittelupalveluissa on vireillä Pöytäalhon (6) kaupunginosassa olevien Cooperinkujan,  Myllytien välillä Cooperinkuja-Myllypolku ja Laaksokadun välillä Myllytie-K 639 tontti 3 katusuunnitelmien laatiminen.

Suunnittelupalvelut järjestää suunnitelmaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuuden 22.3.2018 klo 17.30 Seutulantalolla, osoitteessa Seutulantie 12, 04410 JÄRVENPÄÄ.

Tilaisuudessa paikalla on Järvenpään kaupungin edustajia.
Lisätietoja: projektipäällikkö Aila Pyhältö p. 040 315 2647 tai etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 15.3.2018