A

Yleisötilaisuudet ja suunnitelmaluonnokset

Kunnallistekniikan suunnittelua tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa kaupungin asukkaiden,
kaupunkikehityksen muiden yksiköiden, operaattoreiden ja kaupungin muiden hallintokuntien kanssa.
Yleisten alueiden suunnittelussa huomioidaan myös muiden toimijoiden rakenteet.

Suunnittelun aikana toivotaan osallisilta kommentteja ja näkemyksiä esitettyihin
ratkaisuvaihtoehtoihin ja kunkin kohteen erityispiirteisiin.
Lisätietoja suunnitelmista antaa kohteen suunnittelija.


Alankotien välillä Kipinäpolku-Siltakatu jalkakäytävän suunnitelmaluonnos tutustuttavana 16.- 29.1.2020

Järvenpään kaupungin Suunnittelupalveluissa on vireillä katusuunnitelman laatiminen:

Saunakallio (3) kaupunginosa
Alankotie välillä Kipinäpolku-Siltakatu jalkakäytävä
Katusuunnitelmaluonnos
- suunnitelmaselostus
- asemapiirustus, piir.nro 5864-220-1
- asemapiirustus, piir.nro 5864-220-2
- tyyppipoikkileikkaukset, piir.nro 5864-220-x

Suunnitelmaluonnokseen voitte tutustua kaupungin verkkosivuilla 29.11.2020 saakka.

Luonnoksesta voitte jättää kommentteja / palautetta Järvenpään kaupungin Suunnittelupalveluille:
Järvenpään kaupunki / Suunnittelupalvelut / Lilla Lindewall, Seutulantie 12, PL 41, 04401 Järvenpää TAI lilla.lindewall@jarvenpaa.fi

Alankotien katusuunnitelmaehdotus asetetaan myöhemmin MRA 43 § mukaisesti virallisesti nähtäville.

Lisätietoja: suunnitteluinsinööri Lilla Lindewall p. 040 315 3963 tai etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

_____________________________________________________________________________ 

Yleisötilaisuuden 21.1.2020 katusuunnitelmaluonnos tutustuttavaksi 22. - 29.1.2020

Järvenpään kaupungin Suunnittelupalveluissa on vireillä katusuunnitelman laatiminen:

Keskusta (1) kaupunginosa
Mannilantie välillä Vuoritie-Sipoontie ja Vuoritie välillä Mannilantie-Loutinkatu
- Loutinkatu - Helsingintie
- Helsingintie - Sipoontie

Tilaisuudessa esitetty ppt-esitys (pdf).

Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 29.1.2020 asti, jolloin luonnoksesta voi antaa kommentteja /palautetta Järvenpään kaupungin kaupunkitekniikalle:
Järvenpään kaupunki / Kaupunkitekniikka / Palvelupiste, Seutulantie 12, PL 41, 04401 Järvenpää TAI tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi TAI johanna.jaaskelainen@jarvenpaa.fi

Katusuunnitelmaehdotus asetetaan virallisesti myöhemmin nähtäville.

Suunnitelmaan liittyvä oheismateriaali: Pyöräilyn kehittämissuunnitelma (pdf).

Lisätietoja: projektipäällikkö Johanna Jääskeläinen p. 040 315 2279 tai etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Päivitetty 23.1.2020