A

Yleisötilaisuudet ja suunnitelmaluonnokset

Kunnallistekniikan suunnittelua tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa kaupungin asukkaiden,
kaupunkikehityksen muiden yksiköiden, operaattoreiden ja kaupungin muiden hallintokuntien kanssa.
Yleisten alueiden suunnittelussa huomioidaan myös muiden toimijoiden rakenteet.

Suunnittelun aikana toivotaan osallisilta kommentteja ja näkemyksiä esitettyihin
ratkaisuvaihtoehtoihin ja kunkin kohteen erityispiirteisiin.
Lisätietoja suunnitelmista antaa kohteen suunnittelija.


Yleisötilaisuus Wärtsilän teollisuusalueen katusuunnitelmaluonnoksista

Järvenpään kaupungin Suunnittelupalveluissa on vireillä Nummenkylän (11) kaupunginosassa olevan Wärtsilän teollisuusalueen katusuunnitelmien laatiminen. Suunnittelupalvelut järjestää suunnitelmaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuuden 21.2.2019 klo 17.30 Seutulantalolla, osoitteessa Seutulantie 12, 04410 JÄRVENPÄÄ.

Tilaisuudessa paikalla on Järvenpään kaupungin ja konsultin edustajia.
Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Tia Salminen p. 040 315 2144 tai etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 14.2.2019