A

Yleisötilaisuudet

Kunnallistekniikan suunnittelua tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa kaupungin asukkaiden,
kaupunkikehityksen muiden yksiköiden, operaattoreiden ja kaupungin muiden hallintokuntien kanssa.
Yleisten alueiden suunnittelussa huomioidaan myös muiden toimijoiden rakenteet.

Suunnittelun aikana toivotaan osallisilta kommentteja ja näkemyksiä esitettyihin
ratkaisuvaihtoehtoihin ja kunkin kohteen erityispiirteisiin.
Lisätietoja suunnitelmista antaa kohteen suunnittelija.


Katusuunnitelmaluonnos tutustuttavaksi 17. - 24.5.2018

Järvenpään kaupungin Suunnittelupalveluissa on vireillä katusuunnitelman laatiminen:

Kinnari (5) kaupunginosa
Tataarikuja ja Kiviojantie

- asemapiirustus
- poikkileikkaus

Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 24.5.2018 asti. Luonnoksesta voi antaa kommentteja / palautetta Järvenpään kaupungin kaupunkitekniikalle:

Järvenpään kaupunki, Suunnittelupalvelut, Palvelupiste
Seutulantie 12, PL 41, 04401 Järvenpää

tai sähköpostilla
tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi tai
riina.rasimus@jarvenpaa.fi

Katusuunnitelmaehdotus asetetaan virallisesti myöhemmin nähtäville.

Lisätietoja: suunnittelu- ja valvontainsinööri Riina Rasimus p. 040 315 2649 tai etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 17.5.2018