A

Yleisen alueen lohkominen

Asemakaavassa katualueeksi tai puistoksi osoitettu alue muodostetaan kiinteistöksi yleisen alueen lohkomistoimituksella. Toimitus suoritetaan kaupungin tai maanomistajan hakemuksesta. Lohkomistoimituksen kustannukset maksaa kaupunki.

Yleisen alueen lohkomisella kaupunki saa omistukseensa ensimmäisen asemakaavan mukaisen katualueen. Toimituksessa määritetään katualueen rajat ja rakennetaan tarkoituksenmukaisiksi katsottavat rajamerkit. Toimituksen rekisteröintiä seuraavan vuoden alusta maanomistaja ei enää maksa kiinteistöveroa tonttinsa lisäksi omistamastaan katualueesta. Jos toimitus koskee muuta asemakaavassa yleiseksi osoitettua aluetta, sekä asemakaavamuutoksen alaista katualuetta, on kaupungin hankittava alue ensin omistukseensa.

Kaupunki on velvollinen suorittamaan maanomistajalle korvausta kaupungin omistukseen siirtyvästä katualueesta siltä osin kuin luovutettavan alueen pinta-ala ylittää 20 % hänen kysymyksessä olevalla asemakaava-alueella sen voimaantulohetkellä omistamastaan maasta tai on suurempi sitä rakennusoikeuden määrää, jonka saa rakentaa hänelle jäävälle maalle tällä asemakaava-alueella. (Maanomistajalla ei ole oikeutta saada korvausta yksityistielain 1 §:n tarkoittamasta yksityistiestä, kun tie on asemakaavassa osoitettu katualueeksi.) Maapohjaa koskevaa korvaus käsitellään kaupungin maankäyttö- ja karttapalveluissa.

Kaupunki korvaa maanomistajalle kaupungille siirtyvällä katualueella olevat rakennukset, puut, istutukset ja laitteet. Korvaukset maksetaan alueen haltuunoton yhteydessä. Katualue voidaan ottaa haltuun ja sitä ryhtyä rakentamaan, kun yleisen alueen lohkomistoimitus on pantu vireille tai kun siitä on suoritettu maankäyttö- ja rakennuslain 104 §:n mukainen korvaus.

Kiinteistötoimitushakemus

 

Lisätietoja numerosta:

Maanmittausinsinööri: Ville Vistbacka, puh. 040 315 2446