A

Järvenpään yleiskaava 2020

Kaupunginvaltuusto on 9.8.2004 § 64 hyväksynyt Järvenpään yleiskaavan oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaavaan liittyviä hankkeistusohjelmia ja toteutusasiakirjoja laaditaan vuosittain. Näiden tarkoituksena on osoittaa väestö-, elinkeino- ja palveluverkkotavoitteiden sekä kaavoitus- ja maapolitiikan keskeiset yhteydet, vaadittavat resurssit ja realistinen ajoitus taloussuunnittelun, muun ohjelmoinnin ja päätöksenteon pohjaksi. Uutta yleiskaavaa on alettu valmistelemaan kaupunginhallituksen päätöksellä 26.9.2016.

Yleiskaavakartta 2020_pieni Kaava-aineisto:

Yleiskaavakartta 2020 (PDF)

Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset (PDF)

Yleiskaavaselostus, tekstiosa (PDF)

Yleiskaavaselostus, liitteet (PDF)

Yleiskaavaprosessin päävaiheet (PDF)

Kartta voimaantulleista alueista ja kumotuista ulkoilureitin osista (PDF)

Järvenpään liikennesuunnitelma 5.7.2004 (pdf)