A

Yleiskaava 2040

Uuden yleiskaavan valmisteluprosessi on käynnistetty syksyllä 2016. Tavoitteena on tarkastella kaupungin maankäyttöä vuoteen 2040 saakka.

Suunnittelua tehdään vuorovaikutteisesti ja avoimesti. Tällä sivulla julkaistaan tietoa kaavaprosessin vaiheista ja ajankohtaisista asioista.

   


Ajankohtaista

Kohti rakennemallivaihetta

Kuluvan kevään ja kesän 2017 teematarkasteluvaiheen jälkeen yleiskaavatyö etenee kohti rakennemallivaihetta.

Toukokuun ajan on haettu kaupunkilaisia osaksi yleiskaavan sparrausryhmää. Haku on nyt päättynyt! Olemme yhteydessä valittuihin henkilöihin kesäkuun aikana. Kiitos kaikille kiinnostuksensa ilmoittaneille!

 

Kaupungin kasvualueista ja tärkeimmistä viheralueista saatu tärkeää tietoa yleiskaavan valmistelun pohjaksi 

Helmikuun 2017 aikana yleiskaavan valmistelun tueksi toteutettu avoin kysely tulevaisuuden Järvenpään rakentamisen paikoista ja viheralueiden säilyttämisestä oli menestys. Yli 2000 karttamerkintää ja 377 vastaajaa osoittavat, että kaupunkilaiset todella haluavat osallistua elinympäristönsä suunnitteluun. Kyselyn saavuttama suosio kannustaa tämän tyyppisen karttakyselytyökalun käyttämiseen jatkossakin. Karttakyselyn tuloksia käsiteltiin maaliskuussa järjestetyissä yleiskaavan teemailloissa ja ne julkistetaan myöhemmin keväällä raporttina. Kiitos vielä kaikille vastanneille!

 


Kaavaprosessi

 

 Nuoli_teematarkastelut

Yleiskaavan teematarkastelut ovat parhaillaan käynnissä. Tarkempaa tietoa tarkasteluista löydät eri teemasivuilta.

 

Nuoli_aloitus 

Yleiskaavatyö on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 26.9.2016.

Yleiskaavan 2040 laatiminen on kuulutettu vireille 28.9.2016.

Suunnittelun lähtökohdista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, osallisista sekä vaikutusten arvioinnista kerrotaan tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (pdf).


  Prosessikaavio

Lisätietoja: yleiskaava-asiantuntija Hannele Selin 


 

Teemabanneri_vaalea