A

Yleiskaava 2040

Uuden yleiskaavan valmisteluprosessi on käynnistetty syksyllä 2016. Tavoitteena on tarkastella kaupungin maankäyttöä vuoteen 2040 saakka.

Suunnittelua tehdään vuorovaikutteisesti ja avoimesti. Tällä sivulla julkaistaan tietoa kaavaprosessin vaiheista ja ajankohtaisista asioista.


Ajankohtaista

Kohti rakennemallivaihetta

Aloitus- ja teematarkasteluvaiheiden jälkeen yleiskaavatyö etenee kohti rakennemallivaihetta.

Toukokuussa oli käynnissä haku syksyllä käynnistyvään yleiskaavan sparrausryhmään. Saimme hakuaikana ennätysmäärän ilmoittautumisia - kiitos aktiviisuudestanne! Tuleviin sparrausryhmäläisiin on nyt oltu yhteydessä. Ryhmä kokoontuu ensimmäisen työpajan merkeissä torstaina 31.8. klo 18-20. Tapaamisiin!

 

Kaupungin kasvualueista ja tärkeimmistä viheralueista saatu tärkeää tietoa yleiskaavan valmistelun pohjaksi 

Keväällä 2017 yleiskaavan valmistelun tueksi toteutettu avoin kysely tulevaisuuden Järvenpään rakentamisen paikoista ja viheralueiden säilyttämisestä oli menestys. Yli 2000 karttamerkintää ja 377 vastaajaa osoittavat, että kaupunkilaiset todella haluavat osallistua elinympäristönsä suunnitteluun. Kyselyn saavuttama suosio kannustaa tämän tyyppisen karttakyselytyökalun käyttämiseen jatkossakin. Karttakyselyn tuloksia käsiteltiin maaliskuussa järjestetyissä yleiskaavan teemailloissa ja ne julkistetaan myöhemmin raporttina. Kiitos vielä kaikille vastanneille! 


Kaavaprosessi

 

  Nuoli_teematarkastelut

Yleiskaavan teematarkastelut ovat parhaillaan käynnissä. Tarkempaa tietoa tarkasteluista löydät eri teemasivuilta.

 

Nuoli_aloitus 

Yleiskaavatyö on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 26.9.2016 § 160.

Yleiskaavan 2040 laatiminen on kuulutettu vireille 28.9.2016.

Suunnittelun lähtökohdista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, osallisista sekä vaikutusten arvioinnista kerrotaan tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (pdf).


 

  Prosessikaavio

 

 

Lisätietoja: yleiskaava-asiantuntija Hannele Selin 


 

Teemabanneri_vaalea