A
  • Tiivistyvä timantti ja Eteläinen kulttuurikehto

  • Vahvistuva pohjoinen nauha ja Pientalojen comeback

Yleiskaava 2040

Uuden yleiskaavan valmisteluprosessi on käynnistetty syksyllä 2016. Tavoitteena on tarkastella kaupungin maankäyttöä vuoteen 2040 saakka.

Suunnittelua tehdään vuorovaikutteisesti ja avoimesti. Tällä sivulla julkaistaan tietoa kaavaprosessin vaiheista ja ajankohtaisista asioista.


Ajankohtaista

Rakennemallivaihtoehtojen arviointi valmistunut

Rakennemallivaiheessa tarkastellaan maankäytön vaihtoehtoisia tulevaisuuden suuntia. Pääpaino on uuden asuinrakentamisen ja työpaikkojen sijoittumisessa tulevina vuosikymmeninä. Muut yleiskaavan teemat ovat mukana ohjaavina tavoitteina ja vaikutusten arvioinnissa. Kaikki neljä vaihtoehtoista rakennemallia ovat tarkoituksella kärjistäviä ja tulevaisuuteen eri tavalla suuntaavia. Rakennemallit ovat: keskustaa painottava "Tiivistyvä timantti", kaupungin maanomistusta Ristinummella hyödyntävä "Eteläinen kulttuurikehto", Vähänummentien varteen rakentuva "Vahvistuva pohjoinen nauha" ja tasaisesti rakentamista kaikkialle sijoittava "Pientalojen comeback". Yhteistä niille on kaupungin seuraavien vuosien voimakas väestönkasvu.

Tutustu Järvenpään yleiskaavan 2040 rakennemalliraporttiin: Minne kaupunki kasvaa? Jos haluat tulostaa raportin, niin laita asetuksiin "valitse PDF-sivukoon mukaan" ja "kierrä automaattisesti paperille". Näin A3-kokoiset liiteet tulostuvat oikein. 

Tutustu tarkemmin liikenteen vaikutusten arviointiin: Järvenpään_yleiskaavan 2040_rakennemallien_liikenteellinen arviointi_5.2.2018.

Hyvän yleiskuvan asiasta saat selailemalla _Yleiskaavan rakennemallien esittelykalvot.

Kiitos rakennemallivaihtoehdoista saadusta palautteesta

Rakennemallivaihtoehdot olivat nähtävillä helmi-maaliskuussa 2018. Niistä saatiin palautetta kirjallisesti, karttapalauteen kautta sekä suullisesti esittely- ja vuorovaikutustilaisuuksissa. Annettuun palautteeseen ei anneta tässä vaiheessa erillisiä kirjallisia vastineita. Lausunnot ja mielipiteet ovat mukana lopullisen valittavan rakennemallin valmistelussa. Kaupunginvaltuusto päättää yleiskaavan tavoitteista ja valittavasta rakennemallista kesällä 2018.

  


Kaavaprosessi

Nuoli_rakennemallit

Valittavasta rakennemallista valtuuston päätös kesällä 2018

Rakennamallivaihtoehdot nähtävillä 21.2.-23.3.2018.

 

  Nuoli_teematarkastelut

Yleiskaavan teematarkasteluista löydät tietoa eri teemasivuilta.

 

Nuoli_aloitus 

Yleiskaavatyö on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 26.9.2016 § 160.

Yleiskaavan 2040 laatiminen on kuulutettu vireille 28.9.2016.

Suunnittelun lähtökohdista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, osallisista sekä vaikutusten arvioinnista kerrotaan tarkemmin Järvenpään yleiskaavan 2040 päivitetyssä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa


 

  

 

Lisätietoja: yleiskaava-asiantuntija Hannele Selin 


 

Teemabanneri_vaalea