A

Yleiskaava 2040

Uutta yleiskaavaa valmistellaan koko Järvenpään alueelle. Kaavaprosessi on  käynnistetty syksyllä 2016 ja tavoitteena on tarkastella kaupungin maankäytöä vuoteen 2040 saakka. Yleiskaava 2040n suunnittelua tehdään vuorovaikutteisesti ja avoimesti. Tällä sivulla julkaistaan tietoa kaavaprosessin vaiheista ja ajankohtaisista asioista.

Missä ovat kaupungin kasvualueet ja tärkeimmät viheralueet tulevaisuuden Järvenpäässä?

Minne Sinun mielestä Järvenpään uudet asuinalueet ja täydennysrakentaminen tulisi sijoittaa? Mitkä alueet tulisi säästää rakentamiselta? Vastaa karttakyselyyn  (https://maptionnaire.com/fi/1839) 1.3.2017 mennessä. Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään yleiskaavan valmistelun lisäksi muissa suunnitelmissa. Kyselyn tulokset julkistetaan maaliskuussa pidettävissä yleiskaavan teemailloissa.

Yleiskaavan teemaillat Perhelässä maaliskuussa

Kaikille kaupunkilaisille avoimissa illoissa kerotaan yleiskaavan teemojen valmistelusta ja muista ja kaupungin ajankohtaisista asioista. Paikkana on entisen Lentävän Lapasen tila Perhelässä (Mannilantie 30). Tilaisuudet ovat vuorovaikutteisia ja tarjolla on pientä iltapalaa.

Asuminen ja elinkeinot 9.3. klo 17-19

Liikenne ja liikkuminen 16.3. klo 17-19

Viherrakenne ja kulttuuriympäristö 23.3. klo 17-19

Lämpimästi tervetuloa!

ProsessikaavioVAAKA_pieni

Osallistumis- ja arvointisuunnitelmassa kerrotaan kaavan valmistelusta 

Kaupunginhallitus (26.9.2016) on käynnistänyt Järvenpään yleiskaavan 2040 laatimisen. Yleiskaavan suunnittelun lähtökohdista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, osallisista sekä vaikutusten arvioinnista kerrotaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Miten sinä haluaisit osallistua yleiskaavan valmisteluun?

Kerro mielipiteesi lyhyessä kyselylyssä ja ilmoittudu osalliseksi yleiskaavan valmisteluun.

 
Lisätietoja:
Hannele Selin
yleiskaava-asiantuntija
040-315 2432
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi