A
  • Tiivistyvä timantti ja Eteläinen kulttuurikehto

  • Vahvistuva pohjoinen nauha ja Pientalojen comeback

Yleiskaava 2040

Uuden yleiskaavan valmisteluprosessi on käynnistetty syksyllä 2016. Tavoitteena on tarkastella kaupungin maankäyttöä vuoteen 2040 saakka.

Suunnittelua tehdään vuorovaikutteisesti ja avoimesti. Tällä sivulla julkaistaan tietoa kaavaprosessin vaiheista ja ajankohtaisista asioista.


Ajankohtaista

Rakennemallivaihtoehtojen arviointi valmistunut

Rakennemallivaiheessa tarkastellaan maankäytön vaihtoehtoisia tulevaisuuden suuntia. Pääpaino on uuden asuinrakentamisen ja työpaikkojen sijoittumisessa tulevina vuosikymmeninä. Muut yleiskaavan teemat ovat mukana ohjaavina tavoitteina ja vaikutusten arvioinnissa. Kaikki neljä vaihtoehtoista rakennemallia ovat tarkoituksella kärjistäviä ja tulevaisuuteen eri tavalla suuntaavia. Rakennemallit ovat: keskustaa painottava "Tiivistyvä timantti", kaupungin maanomistusta Ristinummella hyödyntävä "Eteläinen kulttuurikehto", Vähänummentien varteen rakentuva "Vahvistuva pohjoinen nauha" ja tasaisesti rakentamista kaikkialle sijoittava "Pientalojen comeback". Yhteistä niille on kaupungin seuraavien vuosien voimakas väestönkasvu.

Tutustu Järvenpään yleiskaavan 2040 rakennemalliraporttiin: Minne kaupunki kasvaa? Jos haluat tulostaa raportin, niin laita asetuksiin "valitse PDF-sivukoon mukaan" ja "kierrä automaattisesti paperille". Näin A3-kokoiset liiteet tulostuvat oikein. 

Tutustu tarkemmin liikenteen vaikutusten arviointiin: Järvenpään_yleiskaavan 2040_rakennemallien_liikenteellinen arviointi_5.2.2018.

 

Kerro mielipiteesi rakennemalleista 23.3.2019 mennessä  

Kirjalliset mielipiteet ja lausunnot rakennemalleista pyydetään 23.3.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi tai kirjallisena osoitteella Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste, PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ.

Mielipiteet ja lausunnot käsitellään valittavan rakennemallin valmistelun yhteydessä keväällä 2018. Rakennemallivaiheessa niihin ei anneta vastineita.

Kuulutus: rakennemallit nähtäville 21.2.2018

Tule kuulemaan ja keskustelemaan

Esittely ja yleisötilaisuus Seutulantalolla (Seutulantie 12) torstaina 8.3. klo 17.30-18.30. Yleisötilaisuus 8.3.2018_Yleiskaavan rakennemallien esittelykalvot.

Klikkaile näkemyksesi kartalle

Rakennemallivaihtoehdoista on mahdollista antaa palautetta suoraan kartalle kohdistettuna osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/3759/ Jokaisesta rakennemallista on mahdollista kertoa mitkä kohdat suunnitelmassa ovat hyviä tai huonoja. Myös uusia aluerajauksia ja kehitettäviä alueita on mahdollista ehdottaa. Maptionnaire-kysely on mahdollista täyttää tietokoneella ja kannettavilla mobiililaitteilla. Palaute on mahdollista antaa nimettömänä. Vastauksista tehdään kooste, josta yksittäisiä vastaajia ei pysty tunnistamaan. Kysely on auki 23.3.2018 asti.

  


Kaavaprosessi

Nuoli_rakennemallit

Rakennamallivaihtoehdot ovat nähtävillä 21.2.-23.3.2018.

 

  Nuoli_teematarkastelut

Yleiskaavan teematarkasteluista löydät tietoa eri teemasivuilta.

 

Nuoli_aloitus 

Yleiskaavatyö on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 26.9.2016 § 160.

Yleiskaavan 2040 laatiminen on kuulutettu vireille 28.9.2016.

Suunnittelun lähtökohdista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, osallisista sekä vaikutusten arvioinnista kerrotaan tarkemmin Järvenpään yleiskaavan 2040 päivitetyssä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa


 

  

 

Lisätietoja: yleiskaava-asiantuntija Hannele Selin 


 

Teemabanneri_vaalea