A

Yleiskaava 2040

Uuden yleiskaavan valmisteluprosessi on käynnistetty syksyllä 2016. Tavoitteena on tarkastella kaupungin maankäyttöä vuoteen 2040 saakka.

Suunnittelua tehdään vuorovaikutteisesti ja avoimesti. Tällä sivulla julkaistaan tietoa kaavaprosessin vaiheista ja ajankohtaisista asioista.

   


Ajankohtaista

Tule mukaan yleiskaavan sparrausryhmään!

Nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa kaupungin kasvusuuntia koskevaan suunnitteluun. Kaupunkilaisista muodostetaan ryhmä, joka osallistuu aktiivisesti yleiskaavan rakennemallivaiheeseen syksyllä 2017. Kokoonnumme työpajojen merkeissä keskustelemaan noin kerran kuussa torstai-iltaisin. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään 31.8.2017. Osallistuminen on maksutonta eikä vaadi aikaisempaa suunnittelukokemusta.

Ilmoita halukkuutesi päästä mukaan 28.5. mennessä täyttämällä hakulomake.

 

Kaupungin kasvualueista ja tärkeimmistä viheralueista saatu tärkeää tietoa yleiskaavan valmistelun pohjaksi 

Helmikuun 2017 aikana yleiskaavan valmistelun tueksi toteutettu avoin kysely tulevaisuuden Järvenpään rakentamisen paikoista ja viheralueiden säilyttämisestä oli menestys. Yli 2000 karttamerkintää ja 377 vastaajaa osoittavat, että kaupunkilaiset todella haluavat osallistua elinympäristönsä suunnitteluun. Kyselyn saavuttama suosio kannustaa tämän tyyppisen karttakyselytyökalun käyttämiseen jatkossakin. Karttakyselyn tuloksia käsiteltiin maaliskuussa järjestetyissä yleiskaavan teemailloissa ja ne julkistetaan myöhemmin keväällä raporttina. Kiitos vielä kaikille vastanneille!

Kevään 2017 aikana fokus on vielä eri teemoissa, mutta viimeistään rakennemallivaiheessa syksyllä päästään hyödyntämään karttakommentointia vaihtoehtoisia kasvusuuntia pohdittaessa.


Kaavaprosessi

 

 Nuoli_teematarkastelut

Yleiskaavan teematarkastelut ovat parhaillaan käynnissä. Tarkempaa tietoa tarkasteluista löydät eri teemasivuilta.

 

Nuoli_aloitus 

Yleiskaavatyö on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 26.9.2016.

Yleiskaavan 2040 laatiminen on kuulutettu vireille 28.9.2016.

Suunnittelun lähtökohdista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, osallisista sekä vaikutusten arvioinnista kerrotaan tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (pdf).


  Prosessikaavio

Lisätietoja: yleiskaava-asiantuntija Hannele Selin 


 

Teemabanneri_vaalea