A

Yleiskaava 2040

Uutta yleiskaavaa valmistellaan koko Järvenpään alueelle. Kaavaprosessi on  käynnistetty syksyllä 2016 ja tavoitteena on tarkastella kaupungin maankäytöä vuoteen 2040 saakka. Yleiskaava 2040n suunnittelua tehdään vuorovaikutteisesti ja avoimesti. Tällä sivulla julkaistaan tietoa kaavaprosessin vaiheista ja ajankohtaisista asioista.

Yleiskaavan teemaillat Perhelässä maaliskuussa

Kaikille kaupunkilaisille avoimissa illoissa kerrotaan yleiskaavan teemojen valmistelusta ja muista kaupungin ajankohtaisista asioista. Paikkana on entisen Lentävän Lapasen tila Perhelässä (Mannilantie 30). Tilaisuudet ovat vuorovaikutteisia ja tarjolla on pientä iltapalaa.

Asuminen ja elinkeinot 9.3. klo 17-19

Liikenne ja liikkuminen 16.3. klo 17-19

Viherrakenne ja kulttuuriympäristö 23.3. klo 17-19

Lämpimästi tervetuloa!

 

Kaupungin kasvualueista ja tärkeimmistä viheralueista saatu tärkeää tietoa yleiskaavan valmistelun pohjaksi 

Helmikuun aikana yleiskaavan valmistelun tueksi toteutettu avoin kysely tulevaisuuden Järvenpään rakentamisen paikoista ja viheralueiden säilyttämisestä oli menestys. Yli 2000 karttamerkintää ja 377 vastaajaa osoittavat, että kaupunkilaiset todella haluavat osallistua elinympäristönsä suunnitteluun. Kyselyn saavuttama suosio kannustaa tämän tyyppisen karttakyselytyökalun käyttämiseen jatkossakin. Kevään 2017 aikana fokus on vielä eri teemoissa, mutta viimeistään rakennemallivaiheessa syksyllä päästään hyödyntämään karttakommentointia vaihtoehtoisia kasvusuuntia pohdittaessa.

Karttakyselyn tulokset julkistetaan maaliskuussa pidettävissä yleiskaavan teemailloissa ja myöhemmin keväällä raporttina. Kiitos vielä kaikille vastanneille!

ProsessikaavioVAAKA_pieni

Osallistumis- ja arvointisuunnitelmassa kerrotaan kaavan valmistelusta 

Kaupunginhallitus (26.9.2016) on käynnistänyt Järvenpään yleiskaavan 2040 laatimisen. Yleiskaavan suunnittelun lähtökohdista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, osallisista sekä vaikutusten arvioinnista kerrotaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Miten sinä haluaisit osallistua yleiskaavan valmisteluun?

Kerro mielipiteesi lyhyessä kyselylyssä ja ilmoittudu osalliseksi yleiskaavan valmisteluun.

 
Lisätietoja:
Hannele Selin
yleiskaava-asiantuntija
040-315 2432
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi