A

Ympäristöluvat ja -valvonta

Elintarvikevalvonta

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveydensuojelun tulosyksikkö vastaa elintarvikevalvonnan toteuttamisesta ympäristökeskuksen toiminta-alueella. Elintarvikevalvonta suojaa kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveydellisiltä ja taloudellisilta riskeiltä.

Ilmanlaadun valvonta

Järvenpään ilmansuojeluviranomaisen tehtäviä hoitaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, joka toteuttaa ilmansuojelutyötä muun muassa ympäristölupien avulla sekä osallistumalla erilaisiin alueellisiin ilmanlaatuun liittyviin tarkkailuprojekteihin.

Kemikaalivalvonta

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävänä on kemikaalilain (744/1989) ja sen nojalla annettujen määräysten paikallinen valvonta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella kemikaalivalvontaviranomaisena toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta.

Terveysvalvonta

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus vastaa terveysvalvontaan liittyvistä viranomaistehtävistä. Terveysvalvonnan avaintuloksia ovat muun muassa turvallinen ruoka, puhdas juoma- ja uimavesi, turvalliset kuluttajapalvelut sekä julkisten kokoontumis- ja oleskelutilojen hyvät olosuhteet.

Ympäristövalvonta ja ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelutehtäviä hoidetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosyksiköissä. Ympäristö- ja maa-ainesluvat muodostavat keskeisen osan ympäristövalvonnan tehtävistä, lisäksi viranomaisvalvonnassa ratkotaan ympäristön pilaantumiseen, roskaamiseen ja vettymähaittoihin liittyviä ongelmia.

Katso myös:


Yhteystiedot:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Osoite: Hyrylänkatu 8 C, PL 60, 04301 Tuusula
Puhelinnumero: (09) 87181 (vaihde)
Faksi: (09) 3487 3220
Sähköposti: yaktoimisto(at)tuusula.fi