A

Ympärivuorokautisen hoivan palvelut

Ympärivuorokautisen hoivan palvelut on suunnattu ikääntyneille henkilöille, jotka eivät enää selviydy omassa kodissaan kotihoidon ja/tai omaishoidon ja erilaisten tukipalveluiden turvin. Palveluita järjestetään palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon muodossa. Toimintayksiköissä on myös lyhytaikaista, kotona asumista tukevaa toimintaa.

Palveluasumisella tarkoitetaan vuokra-asumista rakennuksessa, jossa toimii oma hoivatiimi. Palveluasumisen yksikkönä toimii Tammistokoti.

Tehostetun palveluasumisen yksiköt tarjoavat ympärivuorokautista hoivaa. Tehostettua palveluasumista järjestetään Järvenpään kaupungin Lehmustokodissa, Pihlavistokodissa ja Vaahterakodissa sekä yksityisten palveluntuottajien yksiköissä ostopalveluna.

Laitoshoidolla tarkoitetaan pitkäaikaista hoivaa ja huolenpitoa ikäihmiselle, jotka eivät pärjää tehostetussa palveluasumisyksikössä. Laitoshoitoa Järvenpääläsille ikäihmisille ostetaan Kiljavan sairaalan pitkäaikaishoivasta. HUOM! Osasto 3:n asukkaat muuttivat Vanhankylänniemestä Vaahterakotiin (Jampankaari 1) 28.–29.12.2016.

Lyhytaikaishoitoa järjestetään Pihlavistokodin 2. kerroksessa. Toiminta siirtyy 1.4.2017 Vaahterakotiin.

Kotiin kuntoutumisen yksikkö toimii osasto 3 yhteydessä Vanhankylänniemessä. Tämä toiminta muutti myös Vaahterakotiin 28.–29.12.2016.

Palveluasumisyksiköiden hoito- ja hoivapalvelujen maksuista päättää sosiaali- ja terveyslautakunta.