A

Ympärivuorokautisen hoivan palvelut

Ympärivuorokautisen hoivan palvelut on suunnattu ikääntyneille henkilöille, jotka eivät enää selviydy omassa kodissaan kotihoidon ja/tai omaishoidon ja erilaisten tukipalveluiden turvin. Palveluita järjestetään palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon muodossa. Toimintayksiköissä on myös lyhytaikaista, kotona asumista tukevaa toimintaa.

Palveluasumisella tarkoitetaan vuokra-asumista rakennuksessa, jossa toimii oma hoivatiimi. Palveluasumisen yksikkönä toimii Tammistokoti.

Tehostetun palveluasumisen yksiköt tarjoavat ympärivuorokautista hoivaa. Tehostettua palveluasumista järjestetään Järvenpään kaupungin Lehmustokodissa, Pihlavistokodissa ja Vaahterakodissa sekä yksityisten palveluntuottajien yksiköissä ostopalveluina.

Laitoshoidolla tarkoitetaan pitkäaikaista hoivaa ja huolenpitoa ikäihmiselle, jotka eivät pärjää tehostetussa palveluasumisyksikössä. Laitoshoitoa Järvenpääläsille ikäihmisille ostetaan Kiljavan sairaalan pitkäaikaishoivasta. 

Lyhytaikaishoitoa järjestetään Vaahterakodin kerroksella 2.

Kotiin kuntoutumisen yksikkö toimii Vaahterakodissa kerroksella 2.

Palveluasumisyksiköiden hoito- ja hoivapalvelujen maksuista päättää sosiaali- ja terveyslautakunta.