A

Ympärivuorokautisen hoivan palvelut

Jampankaaren palvelupihassa asutaan monimuotoisesti. Palvelupiha tarjoaa lyhytaikaista hoivaa, määräaikaista kuntoutumista tukevaa asumista ,palveluasumista sekä ympärivuorokautista hoivaa. Erikoistuneena palvelumuotona on myös psykogeriatrinen hoiva.

Palveluasuminen on suunnattu lähinnä asiakkaille, joilla palveluntarve on lähinnä päivä- ja ilta-aikaan.

Ympärivuorokautisen hoivan palvelut on tarkoitettu ikääntyneille henkilöille, jotka eivät enää selviydy omassa kodissaan kotihoidon ja/tai omaishoidon ja erilaisten tukipalveluiden turvin.

Tehostettua palveluasumista järjestetään oman toimintana sekä ostopalveluina.

Laitoshoitoa järjestetään vain ostopalveluina lääketieteellisin perustein.