A

Järvenpäällä monta ystävyyskaupunkia

Suomen pohjoismaisen ystävyyskuntatoiminnan juuret ulottuvat 1930-luvun lopulle. Silloin toiminta perustui naapurisopuun ja apuun. Vauhdikkainta ystävyyskunta-suhteiden solmiminen oli vuosina 1980–1990. Tällä hetkellä Suomen kunnilla ja maakunnilla on liki 1400 ystävyyskuntasuhdetta 40 eri maassa. Lähes 90 % Suomen kunnista on mukana ystävyyskuntatoiminnassa.

Järvenpään kaupunki on solminut virallisia ystävyyskaupunkisuhteita seuraavasti:

  • Ruotsi: Täby 1956
  • Norja: Lørenskog 1956
  • Tanska: Rødovre 1956
  • Venäjä: Volhov 1961
  • USA: Pasadena 1983
  • Unkari: Vác 1984
  • Viro: Jõgevan lääni 1992
  • Saksa: Buchholz in der Nordheide 2005

Ystävyyskaupunkien valinnan kriteereinä on samankaltaisuus oman kaupungin kanssa (esim. väestömäärä, sijainti metropolialueella, radan varressa). Järvenpäällä on nykyään yhteistyötä ystävyyskaupunkien kanssa eniten muun muassa nuorisotoiminnan ja kulttuurin aloilla. Ystävyyskaupunkitoimintaan voivat osallistua myös paikalliset yhdistykset, yhteisöt ja kansalaisryhmät.

Lisätietoa ystävyyskaupungeistamme 

Järvenpäällä on viralliset ystävyyssuhteet kolmeen pohjoismaahan. Tanskassa  Järvenpään ystävyyskaupunki on Rødovre, joka sijaitsee Kööpenhaminan metropolialueella. Norjassa Järvenpään ystävyyskaupunki on Oslon metropolialueella sijaitseva Lørenskog. Ruotsissa ystävyyskaupunkimme on Täby, joka myös sijaitsee Tukholman metropolialueella.

Viron ystävyyskuntasuhde Jõgevan lääninhallitukseen perustuu 1980-luvun lopun tapaamisiin ja se vahvistui erilaisissa yhteistyöhankkeissa vuosituhannen vaihteessa lähialueyhteistyön ja EU:n raja-aluerahoituksen, Interregin, tarjoamin mahdollisuuksin.

Venäjän yhteistyökaupunki Volhov on myöskin ollut monen opiskelija- ja humanitaarisen vaihdon kohteena. Suhteet ovat olleet epäsäännöllisemmät eikä varsinaisia kaksinkeskeisiä yhteistyöprojekteja ole ollut. Yhteistyö toimii delegaatiovierailujen muodossa.

Unkarin yhteistyökaupungin Vácin ja Järvenpään kaupungin yhteistoimintasopimusta tarkistetaan aika ajoin. Kaupunkien nuorisoryhmät tekevät vierailuja, vuorovuosittain Järvenpäästä Váciin ja Vácista Järvenpäähän. Järvenpääläiset ovat useita kertoja vierailleen muun muassa Váci Világi Vigalom -festivaaleilla. Järvenpäässä toimii myös aktiivinen Suomi-Unkari yhdistys, jonka kanssa toimitaan aina sopivissa tilanteissa yhteistyössä. 

Kaupunginvaltuustolle jätettiin vuonna 1995 aloite saksalaisen ystävyyskaupungin löytämiseksi. Monien yhteydenottojen, kandidaattien ja neuvottelujen jälkeen vuonna 2002 päädyttiin esittämään yhteistyökohteeksi Hampurin alueella sijaitsevaa Buchholz i.d. Nordheidea, jonka pormestari vieraili solmimassa alustavan yhteistyösopimuksen kaupungin johdon kanssa. Muun muassa kaupunkien lukiot ovat teheet yhteistyötä.

Euroopan ulkopuolella on hyvin harvalla suomalaiskaupungilla ystävyyskaupunkeja. Järvenpäällä on ystävyyskaupunkisuhde Pasadenaan, joka sijaitsee Los Angelesin metropolialueela. Kaupungissa toimii Sister Cities' Commitee ja sen alainen jaosto (subcommittee) Suomen ystävyyskaupunkisuhteille.