A

JÄRPPI -työllistämisen lisätuki

Järvenpään kaupungin Työllisyyspalvelut voi myöntää työttömän henkilön palkkaamiseen Järppi-tukea.

Järvenpään kaupungin Työllisyyspalvelut voi myöntää työttömän henkilön palkkaamiseen Järppi-tukea. KUUMA-kunta(Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti)  alueella sijaitsevan yrityksenne tai yhdistyksenne tiedossa on järvenpääläinen työtön työnhakija, jonka haluaisitte palkata.  Järppi-tukea työntekijän palkkaamiseen voivat myös hakea KUUMA-kuntien kotitaloudet. Voitte myös hakea työntekijäehdokkaita asiakasrekisteristämme.

Ennen lisätuen myöntämistä työnantajan tulee selvittää, onko henkilön palkkaamiseen mahdollista saada työ- ja elinkeinotoimiston myöntämää palkkatukea. Työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä palkkatuki vaikuttaa kaupungilta saatavan Järppi-tuen määrään.

Kaupungin tukea maksetaan samalle ajalle kuin TE-toimiston myöntämää palkkatukea, kuitenkin korkeintaan 12 kuukautta/työsuhde. Tuen suuruus on korkeintaan 500 €/täysi työssäolokuukausi järvenpääläisille yrityksille, yhdistyksille tai kotitalouksille. Muille KUUMA-kuntien alueella sijaitseville työnantajille ja kotitalouksille tuen suuruus on korkeintaan 300€/ täysi työssäolokuukausi. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä EU:n säännöstö määräävät, että kunnan ja työ- ja elinkeinotoimiston myöntämät, yhteenlasketut tuet eivät saa ylittää 50 %:a kokonaispalkkauskustannusten määrästä (bruttopalkka lomarahoineen ja sivukuluineen). Tuen myöntäminen perustuu vuosittain talousarviossa käytettävissä oleviin määrärahoihin.

fb_kansikuva_talvi2_08112016 (003)

Ole yhteydessä hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkua Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistoon. Päätös TE-toimiston palkkatuesta tulee saada aina ennen työsuhteen aloittamista. TE -toimisto neuvoo työnantajaa palkkatuen hakuprosessissa sekä voi tarjota järvenpääläisiä työntekijäehdokkaita tarjolla olevaan työtehtävään. 

Työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntija

Pertti Keskianttila puh. 0295 040 320 pertti.keskianttila(at)te-toimisto.fi

 

Kaupungin lisätuen hakeminen ja maksaminen

Kun työ- ja elinkeinotoimisto on tehnyt päätöksen palkkatuesta, ole yhteydessä Järvenpään kaupungin Työllisyyspalveluihin. Järppi-hakemus on lähetettävä viimeistään ennen työsuhteen päättymistä ja ennen vuodenvaihdetta.

Toimita täydennetty lomake ja kopio työ- ja elinkeinotoimiston palkkatukipäätöksestä osoitteeseen:

Järvenpään kaupunki

Työllisyysyksikkö

PL 41, 04401 Järvenpää.

Kuoreen merkintä "Kaupungin lisätuki työnantajalle".

Järvenpään kaupunki tekee päätöksen kaupungin lisätuen myöntämisestä ja toimittaa sen työnantajalle tiedoksi 14 vuorokauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Kaupungin tukijakson päätyttyä (tukijakson pituus näkyy kaupungin toimittamassa päätöksessä), tulosta ja täytä tilityslomake ja toimita se mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa yllä mainittuun kaupungin osoitteeseen. Liitä mukaan palkkatosite/tositteet työntekijälle maksetusta palkasta sekä kopio työsopimuksesta. Tuki maksetaan kertaluonteisena suorituksena koko tukijaksolta. Huom. Mikäli kaupungin tukijakso jatkuu seuraavan vuoden puolelle, hae kuluvan vuoden tilitykset 14.1.2018 mennessä.

Kaupunki tilittää lisätuen ilmoitetulle tilille 30 päivän kuluessa tilityksen vastaanottamisesta. 

Hakemus- ja tilityslomakkeet löydät lomakepankista

 

dp-tunnus-slogan-logo 

HUOM. Tutustu nyt maksuttomaan lähialueen työnhakuportaaliin, Duuniportaaliin. Rekrytoi vaivattomasti lähialueelta niin työsuhteeseen, työkokeiluun kuin oppisopimukseen. Muista ilmoittaa myös kesätyöpaikkasi! Mietitkö yrityksesi myyntiä? Tee sekin osoitteessa duuniportaali.fi

 

Järppi-hakemusten käsittely ja neuvonta, asiakasrekisteri

Järvenpään kaupunki työllisyysyksikkö

Työllisyyskoordinaattori Marjo Kanninen

Email: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Puh. 040 315 2496

Löydät meidät myös facebookista työllisyysyksikkö/Cooperin kulma. Käy tykkäämässä!

 

Järvenpään kaupunki

Vaihde (09) 27 191

avoinna ma–to 8–16, pe 8–14

Postiosoite:

Hallintokatu 2

PL 41, 04401 Järvenpää