A

Järvenpään varhaiskasvatus

Järvenpään varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten kasvua, oppimista ja hoitoa järjestämällä laadukkaita ja monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja. Varhaiskasvatuspalvelut on toimintakokonaisuus, joka muodostuu kunnan ja yksityisen järjestämästä varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta sekä vanhempien järjestämän hoidon tuesta.

Järvenpäässä lapset, kasvattajat ja huoltajat osallistuvat varhaiskasvatuksen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja vahvistaa arvostava kohtaaminen, lasten ajatusten kuuleminen ja yhdessä toimiminen. Lapsen osallisuus toteutuu arjen toiminnassa.

Järvenpää kaupunkina on monipuolinen ja kiinnostava varhaiskasvatuksen oppimisympäristö. Tuusulanjärven kulttuuriympäristö sekä luonnon läheisyys tarjoavat monia mahdollisuuksia erilaisille retkille omassa kaupungissa. Järvenpään varhaiskasvatuksen yhteiset turvallisuusohjeet ohjaavat turvallisuuden huomioimiseen kaikessa toiminnassa. Tutustumalla elämyksellisesti ja toiminnallisesti oman varhaiskasvatuksen lähialueisiin kuten metsiin, puistoihin, liikuntapaikkoihin ja muuhun kotikaupunkinsa rakennettuun ja luonnonvaraiseen ympäristöön sekä kulttuuriympäristöön, lapsi luo pohjaa omalle kotiseutusuhteelleen.

Kunnallisten ja yksityisten päiväkotien sekä perhepäivähoidon lisäksi perheillä on valittavanaan myös avoimen varhaiskasvatuksen eri muotoja, joita tarjoavat kunnan lisäksi mm. Järvenpään seurakunta sekä Mannerheimin lastensuojeluliitto.

 

Vuodenvaihteen varhaiskasvatuspaikkojen haku

Nyt on aika hakea varhaiskasvatuspaikkaa tammi- ja helmikuulle.
Tarvittaessa saat apua hakuun liittyvissä kysymyksissä varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta, p. 040 315 2567.

Järvenpää mukana varhaiskasvatus-messuilla

Järvenpää osallistuu 4.10 järjestettäviin varhaiskasvatus-messuihin Helsingin Finlandia-talolla. Osastollamme kuulet Järvenpään varhaiskasvatuksen uusimmat kuulumiset.
Messuilla nähdään!

Järvenpään varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelujen tehtävänä on järjestää laadukas ja monipuolinen alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluverkko.
Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköistä tunnistautumista vaativalla eJärvenpää -asiointipalvelulla.

Varhaiskasvatuksen kehittämishankkeet

Järvenpäässä pyritään edistämään lapsiperheiden liikunnallisen elämäntavan omaksumista. Lue lisää varhaiskasvatuksessa meneillään olevista kehittämishankkeista.