Ennakkotieto: Järvenpään kaupungin tulos nousemassa ylijäämäiseksi

Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan Järvenpään kaupungin tulos vuodelta 2020 on 400 000 euroa ylijäämäinen. Talousarvio laadittiin 6,8 miljoonaa alijäämäiseksi. Vuosikate vuodelta 2020 on noin 22 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun se vuonna 2019 oli 8,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tilanne parani ennen kaikkea valtionosuuksien lisääntymisen, mutta myös paremman toimintakatteen seurauksena.

– Kaupungin oma toiminta suoriutui koronasta huolimatta odotuksia paremmin. Sopeutustoimenpiteillä saatiin kurottua umpeen tulomenetyksien aiheuttamaa tulovajetta. Toimintakate parani ja toimintamenot jopa laskivat edellisvuotisesta. Myös maanmyynti ylitti odotukset, talousjohtaja Kirsi Rinne kertoo.

Budjetin ylitykset aiheutuivat sosiaali- ja terveystoimesta. Sotemenot kasvoivat edellisvuotiseen nähden 5,2 miljoonaa euroa ja budjetti ylittyi 8,3 miljoonalla. Menot kasvoivat vuodessa 3,6 %.  Keusoten oman toiminnan koronakustannuksista ja tulomenetyksistä Järvenpäälle on kohdennettu 5,5 miljoonaa euroa. HUSin korona-alijäämän kattamisen kustannus on Järvenpään osalta 0,8 miljoonaa euroa.

Valtio tuki merkittävästi kuntien taloutta lisäämällä valtionosuuksia. Järvenpään valtionosuudet lisääntyivät yli 20 miljoonalla eurolla, mistä 14 miljoonaa oli koronakompensaatioita ja kaksi miljoonaa harkinnanvaraista valtionosuutta.

Verotulot jäivät koronavuonna 3,4 miljoonaa euroa alun perin odotetusta, vaikka yhteisöverotulon kuntaosuutta korotettiin verotulomenetysten kompensoimiseksi. Kuntaosuuden korotus toi Järvenpään kassaan 0,8 Me lisää yhteisöverotuloa.

– Verotulojen kompensointi yhteisöverotulojen kautta ei ole erityisen toimiva väline tilanteessa, jossa yritysten tulontuottamiskyky heikkenee. Lisäksi tuki kohdentuu erityisesti kuntiin, joissa yhteisöverotulo on Järvenpäätä merkittävämpi tulolähde, Rinne muistuttaa.

Kaupunginhallituksen talousjaosto käsittelee alustavia tilinpäätöstietoja 2020 kokouksessaan 19.2.2021. Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kaupunginhallituksessa 29.3.2021. Tilinpäätöksen laadinta on loppusuoralla, mutta lukuihin voi edelleen tulla tarkennuksia. Toimintakertomukset käsitellään lautakunnissa helmi-maaliskuun vaihteessa. Konsernitilinpäätöksen laadinta on vielä kesken.

Jaa juttu: