Huoltaja, onko lapsesi aloittamassa ala- tai yläkoulun? Muista tehdä ilmoittautuminen Wilmassa!

Järvenpään ala- ja yläkoulujen ilmoittautumiset alkoivat torstaina 13.1. ja jatkuvat keskiviikkoon 3.2. asti. Ilmoittautuminen tapahtuu molemmissa tilanteissa Wilman kautta.  

Järvenpään kaupungin koulut muodostavat yhden oppilaaksiottoalueen. Pääsääntöisesti lähikoulu osoitetaan oppilaan väestörekisterissä olevan osoitteen mukaan lähimmästä koulusta. Lähikoulupaikka voidaan osoittaa myös muusta kuin oppilaan asuinosoitetta lähimpänä olevasta koulusta, opetusryhmien muodostamiseksi tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Huoltaja voi ilmoittaa ennakkoon oppilaan osoitteen muuttumisesta ilmoittautumisen yhteydessä. Tällöin oppilaalle osoitetaan lähikoulu uuden osoitteen perusteella, mutta päätös tehdään ehdollisena. Päätös tulee voimaan vain siinä tapauksessa, että ilmoitettu osoite on voimassa 1.8.2022. Mikäli osoite ei näy väestörekisterijärjestelmässä ko. päivänä, oppilaalle osoitetaan koulupaikka olemassa olevan osoitteen mukaisesti.  

Koulupaikan osoittamista kokevat päätökset julkaistaan 1.lk:n osalta 10.1.2022 ja 7.lk:n osalta 17.3.2022 Wilmassa, kohdassa Hakemukset ja päätökset. Lähikoulupaikkapäätöksen jälkeen on mahdollista hakea toissijaista koulupaikkaa 17.3.–31.3.2022. 

Järvenpäässä neljä koulua tarjoamaan painotettua opetusta – haku on nyt käynnissä! 

Painotetussa opetuksessa oppilailla on normaalia opetuksen tuntijakoa vahvemmin tarjolla valitsemansa painotusaiheen opetusta. Lukuvuoden 2021–2022 kokemuksien perusteella oppilaat ovat erittäin tyytyväisiä painotetun opetuksen tuomasta “lisäajasta” suosikkiaineen parissa, ja lukuvuodelle 2022–2023 Järvenpää onkin lisännyt painotusopetuksen tarjontaa.  

Lapset koulussa
Oppilaita Kinnarin koulussa.

Painotettuun opetukseen hakeminen tapahtuu ilmoittautumisten kanssa samanaikaisesti, 13.1.–3.2.2022.  Painotettuun opetukseen hakeminen tapahtuu Wilmassa. 

Lukuvuonna 2022–2023 painotettuun opetukseen on mahdollisuus hakea seuraavasti: 

Kartanon koulu: liikunta ja musiikki 

Koivusaaren koulu: liikunta ja matemaattis–luonnontieteellinen (luma) 

Kinnarin koulu: liikunta ja matemaattis luonnontieteellinen (luma) 

Järvenpään Yhteiskoulu: liikunta ja taiteidenvälinen 

Kuhunkin painotettuun opetukseen otetaan enintään 25 oppilasta. Mikäli hakijoita on alle 18, painotettua opetusta ei aloiteta. Jos hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja tai koulu katsoo soveltuvuuskokeet muuten tarpeelliseksi, järjestetään soveltuvuuskokeet oppilasvalintoja varten.  

Mitä enemmän hakijoita, sitä useampi painotusluokista toteutuu! 

Oppilaat kertovat kokemuksiaan opiskelusta painotetussa opetuksessa, suosittelemme tutustumaan! 


Lisätietoja: 

Jenni Kettunen, perusopetuspalvelujen asiantuntija, jenni.kettunen(at)jarvenpaa.fi, 040 315 2272 
 

Jaa juttu: