Hyvinvoinnin palveluverkko etenee päätöksenteossa

Hyvinvointilautakunta käsitteli 17.8. kokouksessaan Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 20222030.

Hyvinvoinnin palveluverkkoa tarkasteltiin neljänä osakokonaisuutena: Kulttuuri, Yhteisöt ja osaaminen, Liikunta ja Yhteisöjen tilat. Keskeisimmät muutokset nykytilaan verrattuna palveluverkkoesityksessä ovat:

Kulttuurin osalta lautakunta esittää, ettäJärvenpää-talon toiminta muutetaan nykyisestä kongressi- ja kulttuuritalosta enemmän kaupungin kulttuuri- ja taidekeskukseksi opiston ja musiikkiopiston hieman laajemman tilojen käytön myötä.

Yhteisöjen ja osaamisen osalta esitetään, että avointa kohtaamispaikkatoimintaa toteutetaan kaupungin eri alueilla resurssien ja tarpeiden mukaan. Nuorisopalvelut toteutetaan jatkossakin avoimen toiminnan osalta yhteen paikkaan keskitettynä palveluna.

Liikunnassa keskeisimmät muutokset palveluverkossa tapahtuvat keskuspuiston ja Juholanpellon alueiden valmistuessa. Palveluverkkoesityksen mukaan Liikuntakeskus Piironen poistuu palveluverkosta. Piirosen kiinteistön käyttöä liikuntatilana jatketaan, kunnes korvaavat tilat järjestyvät. 

Yhteisöjen tilojen osalta lautakunta päätti äänestyksen jälkeen esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle Lassi Markkasen (SDP) muutosesityksen mukaisesti, että Seurojen talo, Seppälän kiinteistö, Sahan koulu ja Villa Cooper pysyvät kaupungin omistuksessa ja ne sisällytetään edelleen myös uuteen palveluverkkoon.  

Myllytien toimintakeskuksesta laaditaan jo aikaisemminkin päätetyn mukaisesti vuoden 2022 aikana tarveselvitys, joka tarkemmin määrittää tulevien vuosien ratkaisuvaihtoehtoja toimintakeskuksen osalta. Uudella, vuoden 2023 kevätpuolella kuntalaisten käyttöön otettavalla tilavarausjärjestelmällä voidaan tarjota tiloja joustavammin ja käytännössä enemmän kuin tällä hetkellä. Muutos tapahtuu vaiheittain.

Hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelma kokoaa tiiviisti olennaista tietoa ja tarjoaa ratkaisuja, joilla varmistetaan myös tulevina vuosina laadukkaat palvelut kuntalaisille. Suunnittelussa tarkastelulähtökohdaksi nostettiin ennen kaikkea palvelujen sisällöt perinteisen kiinteistölähtöisen tarkastelun rinnalle. Kokonaisuutta on työstetty yhdessä yhteisöjen, yhdistysten ja vaikuttamiselinten kanssa.

Hyvinvoinnin palveluverkkoesitys etenee syksyn aikana kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon päätettäväksi.

Lisätietoja:

Jaa juttu: