Järvenpään kaupungin tapoja tarjota ja myydä omakotitontteja yksityishenkilöille tarkennetaan

Järvenpään kaupungilla on melko harvoin tarjolla tontteja yksityishenkilöille omakotitalon rakentamiseen. Kysyntää on paljon ja tästä syystä on kiinnitettävä erityistä huomiota tasapuolisuuteen tonttien tarjoamisessa ja myynnissä.

– Kaupungin käytännöissä omakotitonttien jaossa on havaittu puutteita ja toimenpiteet niiden korjaamiseksi on jo käynnistetty. Haluamme myös parantaa prosessin läpinäkyvyyttä kaupunkilaisille ja muille tonteista kiinnostuneille, kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen kertoo.

Kaupungin maapolitiikan mukaan tontit luovutetaan ensisijaisesti tarjouskilpailulla. Tämä periaate on edelleen voimassa. Tarjouskilpailun sijaan tontteja voidaan tarvittaessa myydä esimerkiksi arvontamenettelyllä, jolloin tontin hinta on valmiiksi määritelty markkinahinnan mukaisesti, kuten tähänkin asti.

Kaupungilla on ollut käytössä asiakaslista omakotitonteista kiinnostuneista. Nyt siitä tehdään asiakasrekisteri, johon voi jatkossa ilmoittautua mukaan kaupungin nettisivujen kautta.

Asiakasrekisteriin ilmoittautunut henkilö saa kaupungilta suoraan ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen tietoa tarjolle tulevista tonteista ilman, että hänen tarvitsee käydä tarkistamassa asiaa nettisivuilta. Hänelle ilmoitetaan tarjolle tulevista tonteista niiden myyntitavasta riippumatta.

Asiakasrekisteri luodaan syksyyn 2022 mennessä.

Jaa juttu: