Listatiedote: Oinaskadulle esitetään uudisrakennusta

Mikäli Järvenpään kaupunginhallitus hyväksyy maanantain kokouksessaan pohjaesityksen, väistötiloissa toimivan Kinnarin koulun Oinaskadun yksikön 1.–2. luokkien opetustilat korvataan moduulirakenteisella uudisrakennuksella.

Myös samalla tontilla oleva Lampaanpolskan ja kilometrin päässä sijaitseva Pesäpuun päiväkoti siirtyisivät uudisrakennukseen. Jos pohjaesitys hyväksytään, voi Mestaritoiminta Oy käynnistää uudisrakennushankkeen valmistelun ja toteutuksen.

Viime vuonna valmistellussa olleessa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmassa (2021–2030) todettiin, että Oinaskadun varhaiskasvatus- ja perusopetusyksikölle on kiireellinen tarve.
Vaikka palveluverkkosuunnitelma palautui lokakuussa valmisteluun, päätti opetus- ja kasvatuslautakunta joulukuussa, että Oinaskadun hanke tulee toteuttaa palveluverkkosuunnitelmasta erillisenä ja riittävän nopealla aikataululla.

Lautakunta päätti, että Oinaskadun yksikkö rakennetaan kaksisarjaisena pienten lasten kouluna (1.–2.lk.) sekä 9–10-ryhmäisenä päiväkotina, johon sisältyy kaksi esiopetusryhmää. Lasten määräksi arvioidaan noin 289, joista alakoululaisia on noin 100.

Oinaskadun nykyinen koulurakennus sekä Pesäpuun ja Lampaanpolskan päiväkodit ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Ne on siten korjattava perusteellisesti tai purettava kokonaan.

Oinaskatua koskevat suunnitelmat vastaavat Mikonkorven, Satumetsän, Terholan ja Satukallion väestö- ja oppilasennusteisiin. Palveluverkkosuunnitelman pitkän ajan tavoitteena on ollut lisäksi perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteensovittaminen.

Kaupunginhallitukselle esitellään kahta vaihtoehtoista toteutustapaa:

  1. Oinaskadun nykyisen koulurakennuksen peruskorjausta ja muuttamista varhaiskasvatuskäyttöön
  2. Oinaskadun nykyisestä koulurakennuksesta luopumista ja rakennuksen korvaamista uudismoduulirakennuksella

Molemmissa vaihtoehdoissa Vihtakadun koulun moduulirakennus siirretään Oinaskadulle.

Kaupunginhallituksen esityslistaan

Jaa juttu: